1. vorige
  2. volgende

Minister Belfort krijgt goedkeuring voor vervanging leiding penitentiaire inrichting

Al enige zou het rommelen in de penitentiaire inrichting te Santo Boma, waarbij mobiele toestellen naar binnen zouden worden gesmokkeld. Ook zouden er regelmatig drugs naar binnen gesmokkeld worden ten behoeve van de gedetineerden. Inmiddels is bekend geworden er zelfs onderdelen van dienstvoertuigen worden gedemonteerd, om deze vervolgens voor privégebruik mee te nemen. De minister van Justitie en Politie, Edward Belfort, gaat er vanuit dat de leiding van de inrichting niet goed functioneert, waardoor deze excessen zich kunnen voordoen. Belfort heeft dan ook stappen ondernomen om de leiding te vervangen en heeft inmiddels hiervoor goedkeuring gekregen. Het frappante hierbij is wel dat de directeur en onderdirecteur nog niet op de hoogte schijnen te zijn van hun op handen zijnde ontheffing.
  1. inrichting 2
  2. gesmokkeld 2
  3. belfort 2
  4. leiding 2
  5. rommelen 1