Jessurun oppositie wil geen inmenging parlement bij rechterlijke macht

De oppositie binnen De Nationale Assemblee (DNA) wil geen inmenging hebben in de rechtszaken die tegen de Stichting Auteursrechten Suriname (Sasur) lopen. Dit is de reden waarom vooralsnog overwogen wordt om geen medewerking te verlenen aan de wijziging van de Auteurswet van 1913. De parlementsvergadering, die voor gisteren was uitgeschreven, is daarom ook uitgesteld naar vandaag. Voor assembleelid Winston Jessurun is de grondwet duidelijk in deze zaak en kan het parlement niets doen totdat de lopende zaken bij de rechterlijke macht in haar geheel zijn afgerond. “Als parlement hebben wij ons erover gebogen en willen wij ook dat de perikelen, die zich hebben afgespeeld in de afgelopen maanden en jaren, tot het verleden gaan behoren”, stelt de parlementariër. Een ander voorstel is om de mening van het Hof van Justitie of de procureur-generaal te horen. Volgens Jessurun is die oplossing gezocht in een initiatiefvoorstel van het parlement, waarin zowel leden van de coalitie als de oppositie zich verenigd hebben in een commissie. Echter bleek bij nadere analyse dat er nog steeds zaken lopen met betrekking tot Sasur bij de rechter. Hierdoor ontstaat volgens hem wederom de discussie waarvoor de omstreden aanname van de Amnestiewet enkele jaren terug heeft gezorgd. “Mag de wetgevende macht zich inmengen in zaken die bij de rechterlijke macht lopen?” Voor Jessurun is het antwoord duidelijk in de grondwet vastgelegd en zal de oppositie zich niet op het niveau van de parlementariërs brengen die toen wel voor inmenging hadden gezorgd.

Het parlement heeft vorige week donderdag urenlang besteed om het concept dat voorbereid was voor de wijziging van de Wet Auteursrecht 1913, in orde te krijgen. Binnen dit concept zijn er verschillende veranderingen aangebracht. De wijziging van de Auteurswet van 1913 zal 2 toegekende rechten van Sasur ongedaan maken. Het gaat om de ‘Voorschriften Bemiddeling Muziekauteursrecht’ uit 2005 en de beschikking van de minister van Justitie en Politie uit 2008. De organisatie van Prim Ramlal zal hierdoor dan de bevoegdheid bij wet verliezen om als bemiddelingsbureau voor muziekrechten op te treden. De directe aanleiding tot de wetswijziging is dat Sasur door een rechterlijke beslissing weer mag optreden als bemiddelingsbureau voor artiesten. Eerder vorige maand hebben de Surinaamse Artiestenvereniging, Vereniging van Surinaamse Organisatoren en de Vereniging van Radio- en Televisiebedrijven in Suriname een petitie bij het parlement ingediend, nadat Sasur door een rechterlijke vonnis de mogelijkheid kreeg om de bezittingen van de Stichting Radio-omroep Suriname (SRS) op de veiling te gooien. Met een eerder vonnis in de hand, waarin de SRS wordt verboden om muziek uit het repertoire van Sasur af te draaien, heeft de auteursrechtenorganisatie beslag gelegd op bezittingen van de SRS. Dit, om het radiostation te dwingen het verschuldigd bedrag aan Sasur te betalen. De rechter heeft echter nog geen toestemming gegeven voor de openbare verkoop van bezittingen. Volgens het concept zullen alleen gerechtigd zijn tot bemiddeling van muziekauteursrecht voor de in Suriname gevestigde makers van muziekwerken, de vereniging opgericht zonder het oogmerk om winst te maken.

De oppositie is volgens Jessurun echter wel voorstander van een wijziging van de huidige Auteurswet. Dit is ook waarom 4 van de initiatiefnemers, te weten Ruth Wijdenbosch, Martha Djojoseparto, Patrick Kensenhuis en Mahinder Rathipal, ook uit de oppositie komen. Zij willen niet dat er inmenging plaatsvindt. De politicus denkt dat er op dit moment naar tijdelijke oplossingen gezocht moet worden. Zo stelt hij voor dat de zittende regering zowel Sasur als SRS vraagt om op de plaats rust te houden totdat de rechterlijke uitspraken gekomen zijn. Hij twijfelt er echter niet aan dat de coalitie toch nog een tweede poging zal wagen om tegen de regels in een wet aan te nemen. “De coalitie heeft de Amnestiewet aangenomen die in strijd is met de grondwet. Misschien doen zij dat weer. Echter kan er heel weinig gedaan kunnen worden als wij de trias politica willen blijven eren en waarderen op haar waarde”, aldus Jessurun. Parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons heeft te kennen gegeven dat zij haar juristen zal raadplegen om zich verder in de materie te verdiepen. Een totaal van 43 assembleeleden hadden de presentielijst getekend, maar het is de oppositie die voor quorum heeft kunnen zorgen.

FR

  1. sasur 8
  2. oppositie 6
  3. jessurun 5
  4. parlement 5
  5. rechterlijke 5