Soemita: KTPI-gelederen weer gesloten

De KTPI-structuren hebben in een rustige bijzondere algemene ledenvergadering zondag alle procedurele zaken van de partij in orde gemaakt. Assembleelid Oesman Wangsabesari is weer opgenomen in het bestuur als ondervoorzitter. Hij maakt ook deel uit van het dagelijkse bestuur. In een motie is het bestuur gemachtigd om gesprekken te voeren met politieke partijen of combinaties en naar bevind van zaken te handelen.

Partijvoorzitter Willy Soemita zegt aan Starnieuws dat alle plooien gladgestreken zijn. De zittingsdatum van dit bestuur is verstreken, omdat op verzoek van de rechter de bestuursverkiezing was aangehouden. Nu zijn in de motie alle handelingen van dit bestuur goedgekeurd. Besloten is, mede op voorstel van Wangsabesari, om ultimo 2016 bestuursverkiezingen te houden. Zo kort voor de algemene verkiezingen is het niet raadzaam om een nieuw partijbestuur te kiezen. Dit is eveneens goedgekeurd door de leden.

De KTPI is van plan de intentieverklaring te tekenen met de VHP, NPS, SPA, DA91, BEP en Pertjajah Luhur. "Het gaat nog niet om een samenwerkingsprotocol, maar de intentie om met elkaar samen te werken wordt donderdag getekend. Wij moeten de intentieverklaring nog krijgen en bestuderen", zegt Soemita. In elk geval is het bestuur, dat uit dertien personen bestaat, gemachtigd om een besluit te nemen. Soemita zegt dat Wangsabesari met hem mee was bij gesprekken die gevoerd zijn om te komen tot een samenwerking. De politicus zegt dat nu de gelederen binnen de KTPI weer gesloten zijn en de partij zich kan gaan concentreren op de komende verkiezingen.
  1. bestuur 6
  2. zegt 4
  3. ktpi 3
  4. wangsabesari 3
  5. soemita 3