Gallant: Rancuneuze handelingen tegen leden in Nickerie

Penitentiaire ambtenaren in Nickerie die meegedaan hebben aan de actie van de Bond van Penitentiaire Ambtenaren in Suriname (BPAS) worden per direct ter beschikking gesteld van de directie. De reden die in een bekendmaking wordt aangegeven is 'vanwege gewijzigde omstandigheden'. Voorzitter Gustaaf Gallant zegt aan Starnieuws dat het hier om rancune gaat. Maandagmorgen zal hiertegen stelling worden genomen.

Gallant haalt aan dat de bond vaak aan de orde heeft gesteld dat er rancuneuze maatregelen worden getroffen tegen leden van de bond. Deze beslissing van de leiding van Hazard is voor hem overduidelijk. Indien de zaak niet teruggedraaid wordt, zal de bond zich beraden over te nemen acties. Het werk is de vorige week hervat, omdat de rechter op 5 juni vonnis zal vellen in het geschil met het ministerie van Justitie en Politie.

"Terwijl minister Edward Belfort zegt dat het ministerie niet in conflict is met de bond, zien wij dat er steeds weer rancuneus wordt gehandeld", stelt Gallant. Hij merkt op dat door het conflict met het ministerie, de presidentiƫle commissie is ingesteld. Daar zijn zaken ook niet naar wens gegaan, omdat juist voorgesteld is om het korps te ontmantelen. Bij de rechter is er een overeenkomst bereikt voor een korps. "Onze hoop is gevestigd op de uitspraak van de rechter, want het gaat om de uitvoering van het bereikte akkoord", zegt Gallant.
  1. bond 5
  2. gallant 4
  3. zegt 3
  4. rechter 3
  5. ministerie 3