De helft van mensen met hypertensie weet dit niet

Meer dan één op de drie volwassenen in de wereld heeft hypertensie of hoge bloeddruk. Deze aandoening veroorzaakt ongeveer de helft van alle dodelijke beroertes en hart- en vaatziekten. De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) stelt in haar rapport A global brief on hypertension-Silent killer, global public health crisis dat hypertensie wereldwijd maar liefst één miljard mensen treft.

Volgens het onderzoek Langa Wan Anu Gi Wan Gosontoe Sranan heeft gemiddeld één op de vijf mensen in Suriname een verhoogde bloeddruk. Het percentage mensen met een hoge bloeddruk neemt sterk toe met de leeftijd. Boven de 55 jaar heeft 40-50% van de bevolking er last van. Uit dit onderzoek is ook gebleken dat ongeveer 11% van alle Surinamers suikerziekte heeft. Vooral bij Hindostanen en Javanen komt diabetes veel voor. Er is uit het onderzoek een duidelijke relatie gebleken tussen overgewicht en hoge bloeddruk en suikerziekte.

Vroegtijdig screenen
Volgens de WHO weet ongeveer de helft van de mensen met hypertensie niet dat ze deze aandoening hebben. Frappant is dat tijdens het Langa Wan Anu Gi Wan Gosontoe Sranan onderzoek de helft van het aantal geconstateerde hypertensiegevallen voor de eerste keer is ontdekt. In eerdere interviews had Kiran Sewgobind, Business Unit Manager van het klinisch laboratorium MyLab, ook al aangegeven dat uit de diverse campagnes van MyLab er relatief veel nieuwe gevallen van hypertensie en diabetes worden ontdekt. Zij roept daarom een ieder op om zich vroegtijdig te laten testen op deze aandoeningen, aangezien bij een vroege ontdekking de behandeling ook tijdig kan plaatsvinden.

MyLab heeft in samenwerking met Intermed Caribe begin dit jaar een hypertensiecampagne gelaunched, welke gedurende de rest van het jaar zorgvuldig zal worden uitgevoerd en gecontroleerd. De hypertensiecampagne is onderdeel van een algehele strategie ter bestrijding en voorkoming van nierfalen, welke op drie speerpunten rust: preventie, dialyse en niertransplantatie. Zo vallen de diverse campagnes onder preventie, is er met de dialysecentra ingespeeld op het stukje van dialyse en is met het seminar over niertransplantatie vorig jaar een start gemaakt met de voorbereidingen voor mogelijke niertransplantaties in Suriname.

Onbegrepen
Hypertensie is misschien wel de meest onbegrepen gezondheidsbedreiging die voorkomt onder alle lagen van de bevolking. Omdat personen lang zonder symptomen kunnen blijven en niet automatisch hun bloeddruk op regelmatige basis laten nakijken, kan een te hoge bloeddruk heel lang sluimerend blijven en ongemerkt grote schade aanrichten aan onze nieren. De normale bloeddruk is de druk waarmee ons bloed stroomt, veroorzaakt door het pompen van het hart. De twee waarden die deze druk aangeven worden gemeten in de systolische druk (bovendruk) en de diastolysche druk (onderdruk). Onder normale, gezonde omstandigheden hoort deze druk te liggen tussen de 120/80 tot 129/89.

Hoe hoger de waarden zijn, des te meer risico men loopt op fatale gezondheidsproblemen zoals hart- en vaataandoeningen, die kunnen uitmonden in blindheid, beroerte, hartinfarct, nierfalen en zelfs de dood. Om deze ernstige gevolgen te minimaliseren wordt de focus vooral gelegd op een driestappenplan, te weten preventie, monitoring en therapie. Dit is ook opgenomen in het Nationaal Health Sector Plan 2011-2018. Het sterftecijfer in Suriname ten gevolge van diabetes (suikerziekte), hypertensie (hoge bloeddruk), hart- en vaatziekten of een combinatie daarvan is vrij hoog en stijgt elk jaar gestaag met zeker 3%.

Voorkomen
Volgens internationaal onderzoek zijn er simpele methoden om onze gezondheid een handje te helpen. Als het om uw bloeddruk gaat, zijn er acht standaardregels die u makkelijk zelf kunt implementeren:
• Hou een gezond trainingsschema bij. Het helpt uw bloeddruk op peil houden en uw nieren blijven gezond.
• Controleer regelmatig uw bloedsuiker. Ook een te hoge bloedsuikerspiegel heeft gevolgen voor uw nieren.
• Controleer uw bloeddruk regelmatig. Dit kan zelf of bij de huisarts. Vaak blijft een te hoge bloeddruk symptoomloos en sluimerend. Alleen door meten komt u erachter.
• Eet gezond en hou uw gewicht op peil. Dit is niet alleen voor uw bloeddruk-, maar ook voor uw suikerspiegel en uw hart en nieren van belang.
• Drink voldoende water. Water helpt het lichaam zich te ontdoen van overtollig zout, urea en andere giftige afvalstoffen.
• Stop met roken. Roken vertraagd de bloedstroom naar de nieren. Een vertraagde bloedstroom heeft ook een verhoogde bloeddruk tot gevolg.
• Neem zo min mogelijk medicatie zonder voorschrift. Vooral zware pijnstillers zoals Ibuprofen zijn af te raden zonder doktersadvies.
• Laat ook uw nieren nakijken. Zeker personen die hogere risico’s lopen vanwege diabetes, hoge bloeddruk, overgewicht, familiare belasting etc. is aan te raden hun nieren na te laten kijken (bepaalde bevolkingsgroepen lopen meer risico).

Zelf meten is zeker weten
Uit een groot Engels onderzoek is gebleken dat zelfmonitoring bij hoge bloeddruk 33% effectiever is. En aangezien preventie en monitoring zaken zijn die een ieder zelf ter hand kan nemen, is ook hier aan te raden uw bloeddruk zelf regelmatig te meten. Tegenwoordig is het geen luxe meer om in elk huishouden een bloeddrukmeter te hebben. Koopt u een bloeddrukmeter om uw bloeddruk zelf te monitoren, let er dan wel op dat ze aan bepaalde eisen voldoen:
- Het moet betrouwbaar en correct meten. Een verkeerd gemeten bloeddruk kan tot verkeerde conclusies leiden en doet meer kwaad dan goed.
- Kies een meter voor de bovenarm. Polsmeters geven vaak fouten, omdat men de hand te hoog of te laag boven het hartniveau houdt.
- Kies een meter met automatische manchet. Een verkeerde druk geeft een verkeerde meeting.
- Uw meter moet klinisch gevalideerd zijn. Dat betekent dat het voldoet aan de normen en is getest volgens de Europese standaarden.

Hypertensie kan leiden tot nierfalen, waardoor u in de dialyse kunt belanden. Vandaag, Wereldnierendag, wordt met het thema 'Gezonde nieren voor eenieder' extra aandacht gevraagd voor de nieren.
  1. bloeddruk 19
  2. hoge 9
  3. nieren 9
  4. hypertensie 7
  5. druk 6