Buza lanceert “We are Suriname”

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft vrijdag zijn brandingcampagne “We are Suriname” gelanceerd. Minister Lackin legde tijdens een persconferentie zeer uitgebreid uit wat het doel van de campagne is. “Het gaat erom de wereld te laten zien wie we zijn, waarom we zo zijn, waar we naar toe willen en waarom we dit willen”, zei de minister. “Branding is een proces. Vroeger herkende men ons, maar nu kent men ons”, zegt Lackin, die hierbij verwijst naar de verschillende voorzittersfuncties die Suriname in de afgelopen 4 tot 5 jaren vervuld heeft in organisaties in de regio en daarbuiten. “De echte rijkdom van Suriname is wel de vreedzame samenleving, die wij koste wat kost moeten behouden”, gaat hij verder, “Wij hebben getoond binnen de 40 jaren van onafhankelijkheid, dat wij verdeeldheid kunnen omzetten in positieve energie.” Buza is 2½jaar bezig geweest om te werken aan het voortraject van deze campagne. In het gehele traject zullen alle middelen aangegrepen worden om Suriname te promoten. “De verschillende ambassades van Suriname zullen voor 100% in dit traject van branden worden ingezet”, zegt Lackin met stelligheid.
De reden waarom volgens Lackin nu het moment is om Suriname op deze manier te branden, heeft te maken met het feit dat het land al enige tijd het doet zonder ontwikkelingshulp en bezig is voor het eerst in haar geschiedenis volledig zelf voor haar financiële middelen te zorgen. “De realiteit is nu ook dat de prijzen van de grondstoffen waar het land afhankelijk van is, enorm aan het dalen zijn.” We moeten nu gaan kijken naar wat we hebben”, zegt Lackin. “We moeten nu investeren in de beste natuurlijke hulpbron die wij hebben en dat is de Surinaamse mens.” Ook de website voor “We are Suriname” is vrijdag officieel in gebruik genomen. Het centrum van alle activiteiten zal New York zijn, omdat deze stad als het middelpunt van de wereld kan worden beschouwd. Vanuit New York kan de informatie naar de rest van de wereld worden verspreid. Als onderdeel van de branding zullen ‘Suriname Billboards’ te Time Square geplaatst worden. Er zijn reeds top redactieleden van het bekende blad Voque, met 11 miljoen directe lezers wereldwijd, naar Suriname gehaald die een pracht van een artikel over ons land hebben geschreven en gepubliceerd. In de loop van het brandingtraject zullen meerdere invloedrijke personen worden uitgenodigd om Suriname persoonlijk mee te maken en deze ervaring via hun uitgebreide netwerken met anderen te delen. “Onze grootste rijkdom is onze culturele diversiteit en de daarbij horende onderlinge eenheid. We moeten de wereld deelgenoot van maken. Dit zal een positieve weerslag hebben op Suriname en Surinamers in het algemeen, maar ook specifieke sectoren zoals het toerisme kunnen een boost krijgen. Daarnaast zal Suriname zo positief mogelijk moeten worden gepresenteerd, zodat ook investeerders geïnteresseerd raken en op den duur ook duurzame partnerships met buitenlandse bedrijven kunnen worden aangegaan. Suriname biedt ook een gezond klimaat aan buitenlandse investeerders om van hieruit verder zowel het Caribisch gebied als de rest van Zuid-Amerika te bereiken. Door het wegwerken van administratieve belemmeringen is het al eenvoudiger gemaakt voor buitenlanders om naar Suriname te komen. Verder wordt gewerkt aan het wegwerken van het negatieve beeld dat velen in het buitenland hebben omtrent de kleinschalige goudwinning in Suriname. Het streven is hen ervan te overtuigen dat eraan gewerkt wordt om evenwicht te vinden bij het oplossen van dit vraagstuk.” Momenteel is Buza intensief in contact met de Wall Street Journal om de economische situatie van Suriname zodanig te presenteren dat het interessant blijkt voor investeringen.
  1. suriname 16
  2. lackin 5
  3. wereld 4
  4. buitenlandse 3
  5. zegt 3