Correctie: Brunswijk geen student van de FHR School of Business

In Dagblad Suriname van 27 mei 2014 is een artikel verschenen waarin tenminste wordt gesuggereerd dat de heer Ronnie Brunswijk student is aan de FHR School of Business.
De directie van de FHR School of Business heeft ons nadrukkelijk te kennen te geven dat de betreffende informatie incorrect is. De heer Ronnie Brunswijk isnimmer op de FHR School of Business als student toegelaten en heeft ook nimmer opde FHR School of Business of haar voorganger de Hogeschool in Holland Suriname, gestudeerd..
Inderdaad bestaat de mogelijkheid voor personen die ouder zijn dan 21 jaar en hun middelbare opleiding niet hebben afgemaakt om middelseen ‘volwassen instroom traject’ (de 21+ toets) op de School toegelaten te worden.; Deze toets betreft verschillende vakken (Nederlands, Engels, Economie en Maatschappij leer en wordtna een aantal voorbereidende lessen onder toezicht afgenomen. Het aantal studenten dat op basis van het succesvol afleggen van deze toets instroomt beloopt jaarlijksminder dan 5 % van het aantal nieuwe studenten.
De redactie van Dagblad Suriname en de FHR School of Business betreuren het bericht en de onjuiste indruk die daarin omtrent de toelatingseisen van de school worden gewekt. De toelatingseisen van de FHR School of Business voldoen aaninternationale accreditatie stadaardenen daarop worden geen uitzonderingen gemaakt.
  1. school 8
  2. fhr 6
  3. business 6
  4. suriname 3
  5. toets 3