1. vorige
  2. volgende

Luchtmacht weer operationeel met eigen heli's

De drie Chetak helikopters zijn voorlopig in Suriname verzekerd. “Als er wat gebeurt, dan stelt de defensie-organisatie zich garant. Ook voor de bemanning”, zegt minister Lamuré Latour van Defensie aan Starnieuws. De heli’s zullen multi inzetbaar zijn. De defensie organisatie gaat nog na hoe ze dienstbaar gemaakt kunnen worden voor de Surinaamse gemeenschap en het leger.

Ambassadeur Subashini Murgesan van India zegt aan Starnieuws dat de helikopters in totaal US$.16.353.000 hebben gekost. De financiering komt uit de vierde kredietlijn die in 2008 aan Suriname is verstrekt. “Nu de Chetaks zijn afgeleverd, zal de afbetaling beginnen tegen een lage rente over een periode van 15 jaar.”

Volgens Latour dragen de heli’s bij aan het duurzaam verbeteren van de luchtmobiele capaciteit van de Luchtmacht. “We kunnen makkelijker naar het binnenland vliegen, controle uitvoeren op de rivieren of langs de kust opereren”, somt hij enkele werkzaamheden op. Ook instanties kunnen een beroep doen op het leger. “We hebben geen landingsbaan nodig, dus wij zitten lekker in het vel om te kunnen opereren.” Hoewel er geen extra posten voor de operatie van heli’s zijn opgenomen in de begroting voor het dienstjaar 2015, zegt Latour dat de brandstof bijvoorbeeld wel geregeld is. “Ik denk dat wij eruit komen, omdat wij erop gerekend hebben dat we de heli’s tegen deze tijd in Suriname zouden hebben.”

Piloten opgeleid
Hoewel Latour vrijdag een gelukkige minister is, geeft hij toe dat hij het Chetak-project is komen aantreffen in 2010. “Als het aan ons lag, hadden wij andersoortige laten halen. Wij hebben nog geprobeerd dat te organiseren in 2010. Maar het is ons niet gelukt vanwege allerlei omstandigheden.” Hij benadrukt dat hij blij is met de Chetaks, “ wij kunnen tenminste operationeel zijn”. Het ministerie schaft binnenkort een Twinotter aan, “de piloten zijn nu al in opleiding”.

Kapitein John Arron heeft samen met zeven sergeanten de piloten opleiding bij Hindustan Aeronautics Limited (HAL) in Bangalore, India gevolgd. De training is vorig jaar in februari gestart en heeft tot begin dit jaar geduurd. Zo groen als hun uniform, waren de heren ook in de vliegwereld. “Die training heette Ab initio, van nul af aan.” Tot augustus hebben zij voornamelijk theorie gevolgd, en die met een examen afgesloten. Daarna volgde de praktijk. “Het leren vliegen was de hele uitdaging.”

De acht piloten zijn nog niet bevoegd alleen te vliegen. In april worden twee Indiase instructeurs verwacht voor de vliegtraining. “Wij zullen dan onze 100 vlieguren per persoon proberen te maken.” Indien de vlieguren niet worden gehaald, zal het ministerie nagaan welke van de twee lokaal gevestigde heli bedrijven het gunstigste pakket kan aanbieden om de piloten verder te begeleiden. De heli piloten tussen 28 en 40 jaar, zullen jaarlijks hun keuring ondergaan. Ze zijn enthousiast om de toestellen te vliegen, “Suriname is bekend terrein”.

Basis Zorg en Hoop
Vooralsnog blijven alle drie helikopters op de basis te Zorg en Hoop. De posten te Nickerie en Albina zijn nog niet gereed. “We zijn nog bezig het traject uit te zetten. Als wij zover zijn met de buitenplaatsen gaan wij ze verplaatsen.” Latour benadrukt dat Luma-commandant kolonel Robert Kartodikromo verantwoordelijk is voor alle vliegactiviteiten. Als een instantie zoals de politie gebruik zou willen maken van de heli-diensten, zullen zij eerst contact moeten maken met de legerleiding. “De commandant zorgt ervoor, dat ik op de hoogte wordt gesteld en als nodig informeer ik de opperbevelhebber.”

HAL Wing commander Ajayard heeft samen met twee testpiloten en zeven technici van HAL, acht Surinaamse technici en piloten, de drie heli’s in elkaar gezet. De zeven-zits Chetaks hebben brandstof voor 2½ tot 3 vlieguren. “Het onderhoud hangt allemaal af van de wijze hoe de heli’s worden geopereerd en intensiteit van gebruik.” Volgens Latour is het onderhoud deels opgenomen in het HAL/India-contract. Afhankelijk van de aanpak van de Surinaamse technici, zal het ministerie nagaan of een apart onderhoudscontract nodig is.

  1. piloten 7
  2. latour 6
  3. helis 6
  4. suriname 4
  5. jaar 4