Polikliniek voor niertransplantaties geopend in SVZ

In het St. Vincentius Ziekenhuis (SVZ) is woensdag de polikliniek voor niertransplantaties geopend. President Chan Santokhi heeft de opening verricht. Hij heeft zich ingezet voor de polikliniek. Op zijn instructie is aangeklopt bij het Diaspora Medisch Team uit Nederland. “Niemand anders dan president Santokhi heeft ons geïnspireerd om bij onze broeders aan te kloppen voor kennis," zei algemeen directeur van SVZ, Manodj Hindori.

“Velen verklaarden ons voor gek toen we het hadden over niertransplantatie in het SVZ,” merkte Hindori op. Hij is ervan overtuigd dat met de ondersteuning van experts uit Suriname en Nederland het kan en zal lukken. Hij noemt de opening van de kliniek een eerste tastbaar resultaat van het traject. “Uiteraard beseffen wij dat niertransplantaties complexe operaties zijn die zorgvuldig moeten worden uitgezet en veilig moeten worden uitgevoerd.”

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid drukte Hindori op het hart om alles in place te brengen voor het moment zijn instelling zal overgaan tot het uitvoeren van nieroperaties. Hij wees erop dat het gaat om een grote verantwoordelijkheid, meldt de Communicatie Dienst Suriname.

Medicus Pranobe Oemrawsing van het Diaspora Medisch Team is evenals andere betrokken deskundigen overtuigd van het succes dat met de kliniek geboekt zal worden. De specialisten hebben deskundigheid opgebouwd door jarenlang onderzoek binnen de zorgsector. Ook is er kennis en ervaring opgedaan in onder andere Suriname, Nederland en Aruba. De experts hebben zorgprogramma’s ontwikkeld en eerder toegepast in complexe situaties, dus zullen ze ook de niertransplantaties in Suriname onderwerpen aan kwalitatieve, innovatieve en efficiënte zorgverlening.
  1. suriname 4
  2. svz 3
  3. niertransplantaties 3
  4. hindori 3
  5. nederland 3