Patiënten moeten flink bedrag neertellen voor niertransplantatie

PARAMARIBO - Patiënten die een niertransplantatie willen ondergaan, zullen diep in de buidel moeten tasten. De geraamde kosten per transplantatie zijn 40.000 euro. Het diaspora medisch team dat speciaal hiervoor naar Suriname is afgereisd, stelt alvast 200.000 euro beschikbaar. Met dit bedrag zouden slechts vijf personen kunnen worden geholpen, beaamt Manodj Hindori, directeur van het Sint Vincentius Ziekenhuis (SVZ), tegenover de Ware Tijd. Maar er wordt gekeken om de operaties voor een veel lager bedrag uit te voeren. “Hierdoor zouden er meer transplantaties kunnen worden uitgevoerd met het diasporakapitaal”, redeneert de ziekenhuisdirecteur.

Ondertussen is het screeningproces voor de eerste operaties gestart. Daarvoor zijn er al twaalf koppels (donor en ontvanger) gesproken om na te gaan of ze een match zijn. "Bijna allemaal vertoonden hypertensie, wat jammer is", spreekt Frederike Bemelman, internist-nefroloog en klinisch immunoloog van het Amsterdams Universitair Medisch Centrum (UMC), haar teleurstelling uit. De screening is intensief en de ideale situatie is volgens Bemelman om de niertransplantatie te doen voordat patiënten aan de dialyse gaan. Bij de screening wordt vooral ook gekeken naar onderliggende aandoeningen bij zowel de donor als ontvanger.

Het is de specialist die het laatste woord heeft bleek donderdag tijdens een symposium waarin de voordelen en mogelijke complicaties bij een niertransplantatie werden gepresenteerd. Het doel van deze conferentie was om een discussie op gang te brengen om draagvlak, informatievoorziening en ondersteuning te krijgen van medici binnen het SVZ. Woensdag vond al de officiële opening plaats van het niertransplantatiecentrum. "We mikken in elk geval om rond juni de eerste niertransplantaties te verrichten. Echter moeten enkele logistieke zaken, zoals de nazorg nadat de patiënt na zes weken is ontslagen, nog bestudeerd worden", benadrukt Bemelman.

Er moet ook worden gekeken naar het betrekken van andere specialisten die vooral bij de nazorg een rol zullen spelen. "Het heeft zeker de aandacht van de directie. De nazorg is zeer belangrijk en dat moet geregeld zijn. Vandaar dat we alle lokale expertise zoals nefrologen en urologen erbij willen betrekken. Ook onze eigen internisten kunnen een belangrijke rol spelen bij de nazorg", legt Hindori uit. Er zijn ook opmerkingen gemaakt over beschikbare medicatie. Het medisch team zal daarom voor de eerste missie alle medicatie meenemen. "De bedoeling is om slechts de specialistische zaken mee te nemen terwijl het SVZ de basisspullen beschikbaar zal stellen. Als blijkt dat de basiszaken er niet zijn, zullen we dat ook moeten meenemen. Daarvan zal dan een inventarisatie moeten worden gemaakt", zegt Krishna Khargi, die ook bij de UMC-missie hoort.

  1. nazorg 4
  2. svz 3
  3. gekeken 3
  4. niertransplantatie 3
  5. medisch 3