Vrijspraak en voorwaardelijke straf voor frauderende politieagenten

Kantonrechter Alida Johanns heeft de politieagent, Armand Slagtand, vrijgesproken van alle tenlasteleggingen. Zijn comparant, Ronald Rellum, kreeg een voorwaardelijke straf van 12 maanden opgelegd. Beide wetsdienaren werden verweten tezamen en in vereniging 31 paspoorten van vreemdelingen in hun bezit te hebben gehad met het oogmerk om deze te vervalsen door buiten de normale procedure om stempels aan te brengen. Bij de aanhouding werden 6 paspoorten in de lade van Rellum aangetroffen en de resterende 25 paspoorten werden achter een kast bij het bureau van Rellum aangetroffen.
Slagtand is de meerdere van Rellum en zou 6 paspoorten aan huis hebben gebracht voor zijn collega. Rellum zou de volgende dag achter de balie werken, waar de stempels voor verblijfsvergunningen worden geplaatst. Slagtand ontkende de paspoorten te hebben afgegeven. Volgens Rellum berustte hetgeen zijn comparant naar voren had gebracht niet op de waarheid. Zijn collega Slagtand had hem een gunst gevraagd. Zo had Slagtand wel degelijk 6 paspoorten thuis bij hem gebracht. Ook zou Rellum de stukken de volgende dag moeten afstempelen. Volgens de normale procedure is dit niet toegestaan. De aanvrager zou dus aanwezig moeten zijn. Voordat de daad voltooid kon worden, werden zij door de politie in de kraag gevat. Advocaat van Rellum, Frank Truideman, zegt in gesprek met Dagblad Suriname dat hij ontevreden is met het vonnis. Hiertegen gaat hij in hoger beroep.

FR

  1. rellum 8
  2. paspoorten 6
  3. slagtand 5
  4. gebracht 3
  5. comparant 2