Memorandum of Understanding getekend voor niertransplantatieprogramma

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, directeur Manodj Hindori van het St. Vincentius Ziekenhuis (SVZ), directrice Claudia Redan van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo en Pranobe Oemrawsing van het Diaspora Medisch Team hebben maandag een Memorandum of Understanding (MoU) getekend inzake gezamenlijke voornemens van het niertransplantatieprogramma, geïnitieerd door het St. Vincentius Ziekenhuis.

President Chandrikapersad Santokhi had op 3 maart de officiële opening verricht van de polikliniek voor niertransplantaties in het SVZ. Uit het MoU moet een bredere samenwerking voortvloeien, met maximale inzet van Surinaamse deskundigheid.

President Santokhi geeft aan dat het belangrijk is dat er een MoU is. ‘Er is nu een product op papier, waarin heel duidelijk staat aangegeven dat er eenstemmigheid is. Wij hebben nu alle partijen nodig. Dit document moet gezien worden als de basis om het vervolgtraject uit te zetten.’

De president zegt verder, aldus de Communicatie Dienst Suriname, dat het heel belangrijk is dat het zorgveld actief wordt betrokken bij de uitvoering van het programma. ‘Wij als regering houden rekening met alle belangengroepen, maar laten wij het nationaal belang altijd voorop stellen, laten wij altijd voorop stellen het belang van de nierdialyse patiënten. Constructieve kritiek is altijd welkom en er dat moet altijd ruimte gecreëerd worden voor overleg.’

Minister Ramadhin benadrukt, dat niertransplantatie prioriteit geniet en als zeer belangrijk gecategoriseerd mag worden. ‘Er moeten enkele randvoorwaarden in place zijn met betrekking tot niertransplantaties. Wij willen niet sollen met de gezondheid van onze burgers. De nierdialyse patiënten zijn exponentieel toegenomen en dat kost de staat enorm veel geld. Behalve de kosten is ook het leven van een nierdialyse patiënt behoorlijk onaangenaam, een niertransplantatie kan de kwaliteit van leven bevorderen’, zo sprak de bewindsman.

  1. belangrijk 3
  2. mou 3
  3. nierdialyse 3
  4. laten 2
  5. president 2