Feiten niertransplantatie project St Vincentius ziekenhuis

Door dit innovatief zorgconcept kunnen niertransplantaties op topklinisch niveau in het St Vincentius Ziekenhuis (SVZ) duurzaam plaatsvinden.

Nierdialyse versus een niertransplantatie. Bij nierfalen wordt er gedialyseerd. Een dialysepatiënt moet 3x per week naar de dialysekliniek. Een zware doorlopende behandeling met enorme lichamelijke en psychische gezondheidsnadelen. Een niertransplantatie (NTx) geeft de patiënt zijn leven terug.

Wie is het Diaspora Medisch Team? Het Diaspora Medisch Team (DMT) is een netwerk van zeer ervaren specialisten uit Nederland. Het NTx project wordt getrokken en uitgevoerd door de specialisten van het Amsterdam UMC onder leiding van Prof. Dr. Frederike Bemelman, internist-nefroloog, klinisch immunoloog en medisch directeur Niertransplantatieprogramma Amsterdam UMC. In haar team heeft Dr Mirza Idu, transplantatie- en vaatchirurg met ruim 20 jaar ervaring op dit gebied leiding over het operatieprogramma. De inhoudelijke expertise is geborgd middels een samenwerkingsovereenkomst met het Amsterdam UMC.
Het DMT gebruikt moderne zorgconcepten en levert hoogwaardige zorg volgens de actuele internationale richtlijnen, waardoor hoge zorgkwaliteit voor een lage prijs kan worden gerealiseerd. Het grote verschil met opbouwen van een transplantatieprogramma vanaf 0 is, dat er direct topzorg geleverd kan worden t.o.v. jaren voorbereiding en slechts de ervaring van 1 transplantatie te hebben zonder continuïteit. Het DMT kan onafhankelijk alle apparatuur, verbruiksmaterialen, personeel en medicatie die benodigd is voor deze zorg garanderen.


Niertransplantatie (NTx)
Na uitgebreide screening wordt besloten tot operatie op basis van 'HLA-type matching' om de kans op afstoting van de getransplanteerde nier te minimaliseren. Het DMT is in het gehele traject met gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen aanwezig. Na 10 dagen klinische revalidatie, volgt 2 weken revalidatie in het zorghotel en 24 polikliniekbezoeken in het eerste jaar, waarbij de medicatie die de patiënt nodig heeft, op de polikliniek aan hen zal worden uitgereikt door de artsen/verpleegkundigen van het DMT. Ook de donor krijgt alle nazorg via het DMT zonder kosten. Het DMT plant 6 missies/jaar, met 5 NTx/missies, dus 30 NTx/jaar.

Inzicht kosten nierdialyse en niertransplantatie
De directe nierdialyse kosten zijn 150.000 SRD per patiënt per jaar. Daarnaast zijn er indirecte kosten van onder andere bloedcontroles, aanleggen en controle van shunts en shunt complicaties. Gemiddeld leeft een dialysepatiënt nog 15 jaar. Na een NTx bespaart de zorgverzekeraar gemiddeld dus minstens 2.250.000 SRD per patiënt op dialysekosten. Doordat de dialysekosten wegvallen, zijn de NTx kosten in ongeveer 4 jaar volledig terugverdiend en zijn de bespaarde dialysekosten in de jaren daarna directe winst. De kosten van een NTx zijn ca 750.000 SRD, maar patiënt noch donor hoeft iets te betalen. De voorfinanciering zal gebeuren vanuit diasporakapitaal. De zorgverzekeraar bespaart dialysekosten en betaalt daarvan het voorschot in termijnen in 4 jaar terug. Er wordt dus geen cent onttrokken aan het zorgbudget. Geaccordeerd door de minister van Financiën werkt het SZF aan een uitgewerkte overeenkomst en ook Survam ondersteunt dit financiële model wat miljoenen winst oplevert.
Door diasporakapitaal als voorschot te gebruiken, kan NTx plaatsvinden zonder kosten voor de patiënt. Vanwege het in ruim 20 jaar opgebouwde vertrouwen wordt het diasporakapitaal alleen aan het DMT ter beschikking gesteld.
Lokale samenwerking
Samenwerking met de lokale specialisten wordt door het DMT als een succes vergrotende factor beschouwd. Daarom zijn lokale specialisten vanaf augustus 2020 gedetailleerd betrokken in de planning. Door positionering in het SVZ, ondersteund door het DMT en Amsterdam UMC zal de zorg in het AZP op geen enkele wijze hinder ondervinden.

Op 8 maart heeft het DMT een “memorandum van overeenstemming” getekend met het AZP en het Ministerie van Volksgezondheid, waarin is afgesproken dat er wordt samengewerkt, waardoor o.a. AZP-specialisten ook in het SVZ kunnen meewerken aan het NTx project. Een belangrijke voorwaarde is dat de bijdrage aan het NTx project op geen enkele wijze de zorg in het AZP in gevaar brengt.


Lokale specialisten en opleiding
Het DMT is al maanden bezig met opleiding van lokaal personeel en zal zich inzetten voor het opleiden van nieuwe Surinaamse specialisten. Het DMT verwelkomt alle lokale specialisten om samen te werken.

Lokale ondersteuning
Deze toelichting is breed gedeeld in de Surinaamse samenleving en besproken met de Surinaamse Nier Stichting Suriname (NSS) en de Patentenraad NNC, die het NTx project volledig ondersteunen. Op 2 maart 2021 is het DMT uitgenodigd door DNA om aan de volksvertegenwoordiging uitleg te geven. Alle DNA-leden waren hiervoor uitgenodigd en hebben na een uitgebreide voordracht hun vragen kunnen stellen die naar tevredenheid zijn beantwoord.


Conclusie
Het SVZ, DMT en Amsterdam UMC zijn overtuigd dat NTx veilig en goed in het SVZ kunnen plaatsvinden en dat het gehanteerde concept een duurzame oplossing biedt voor dialysepatiënten met een enorme gezondheidswinst.


Diaspora Medical Team- Amsterdam Universitair Medisch Centrum

  1. dmt 15
  2. ntx 11
  3. specialisten 8
  4. kosten 7
  5. jaar 7