VHP-lezing legt nadruk op nationale human capital strategie

Stanley Ramkhelawan, arbeidsmarktprofessional, zal donderdag in het partijcentrum van de VHP een presentatie over een nationale human capital strategie houden. Het creëren van werkgelegenheid staat hoog op de agenda van de VHP na het verkrijgen van regeringsverantwoordelijkheid, zegt het Wetenschappelijk Bureau van de partij.

De media staan bol van grote investeringen door bedrijven en de overheid. Tegelijk verschijnen ook dramatische cijfers over het opleidingsniveau van de beroepsbevolking. Enkele deskundigen op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken hebben eerder hun zorgen geuit over een grote groep jongeren die de school voortijdig verlaat, over het scholingsniveau van werknemers en de kwaliteit van de scholingsinfrastructuur. De vraag is dan ook of al die grote economische investeringen optimaal zullen renderen gegeven de kwaliteit van de scholingsinfrastructuur? Zonder goed geschoolde en gemotiveerde werknemers zullen de prestaties van bedrijven, maar ook die van de overheid achterblijven bij de verwachtingen. Het is de hoogste tijd om een meer structurele en lange termijn aanpak te ontwikkelen, vindt de VHP.

Lange termijn aanpak
In zijn presentatie zal Ramkhelawan ingaan op de competenties die de werknemer van de 21ste eeuw nodig heeft en die bedrijven en organisaties meer competitief en innovatief maken. Hij zal op basis van enkele lange termijn trends ingaan op de betekenis voor een human capital strategie en de functie van een activerend arbeidsmarktbeleid toelichten. De inleider zal in zijn presentatie ingaan op het 'triple helix' model. Met dit model wil hij een handreiking presenteren voor een lange termijn aanpak aan politici, bestuurders en beleidsmakers. Daarbij zal hij toelichten welke rol het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid geacht worden te spelen om het talent van mensen te benutten. Na de presentatie is er een paneldebat met enkele deskundigen, waarbij ook het publiek mag participeren.

Stanley Ramkhelawan is een 'kind van Commewijne' en heeft zich ontwikkeld tot een arbeidsmarktprofessional. Na zijn studie (RU Utrecht en VU-Amsterdam) heeft hij onder andere een postacademische leergang Verandermanagement aan de Rijksuniversiteit Groningen gevolgd en zich bekwaamd in Programmamanagement. Hij is momenteel werkzaam als Programma Manager regionaal arbeidsmarktbeleid in de Drechtsteden en is tevens projectleider voor de regionale aanpak van jeugdwerkloosheid.
Naast zijn werk is hijlid van de van Raad van Toezicht van Movisie, een landelijk kennisinstituut voor het sociale domein.

De lezing begint donderdag 29 mei om 19.30 uur in gebouw De Olifant en is voor eenieder toegankelijk.
  1. presentatie 4
  2. lange 4
  3. termijn 4
  4. aanpak 4
  5. ramkhelawan 3