Tweede antecedentenonderzoek RAIO opleiding niet nodig

Een tweede antecedentenonderzoek voor de Rechterlijke Ambtenaren in Opleiding (RAIO) is overbodig. Dat vindt de deken van de Surinaamse Orde van Advocaten, Harish Monorath. Hij zegt dat het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) wel degelijk een goede selectieprocedure in acht heeft genomen voor degenen die uiteindelijk in aanmerking zijn gekomen voor de opleiding.

''De mensen die geschikt zijn geacht om de opleiding te volgen zijn geselecteerd door Juspol en voorgedragen aan de Subrum, een commissie die leiding gaf aan de rechters in opleiding. Daarin zaten onder andere vertegenwoordigers van de Surinaamse Orde van Advocaten, het Hof van Justitie, het parket van de procureur-generaal'', geeft Monorath aan. De vijfjarige studie houdt in dat de rechters in opleiding moeten meelopen tijdens de zittingen, dossiersen vonnissenmoesten doornemen en die later ook voorbereiden tot de opleiding succesvol was voltooid. De rechters in opleiding hebben deels ook hun opleiding in het buitenland gedaan.

''En dan betekent dat wanneer je succesvol de opleiding heb voltooid, door de psychologische test doorheen bent, je voorgedragen wordt om als rechter of rechter plaatsvervanger te functioneren bij het Hof van Justitie. Ik veronderstel dat voorafgaand aan zo een kostbare opleiding die de Staat honderd duizenden SRD kost er reeds een antecedentenonderzoek en psychologisch test zijn geweest. Er zijn acht rechters die voorgedragen moeten worden. En nu begrijp ik dat er opnieuw een antecedentenonderzoek komt. De vraag is of dat bestendig gebruik is en of dat nodig is''. Monorath vraagt zich af of het ministerie het wel kan maken om de rechter in wiens nadeel het tweede onderzoek mogelijk zou kunnen vallen, werkelijk niet zal worden benoemd, omdat er veel is geïnvesteerd. Monorath stelt dat de kans klein is dat het tweede antecedentenonderzoek verschilt van de eerste. Mocht dit het geval toch zijn dan betekent het dat het eerste antecedentenonderzoek onvolkomen is, waardoor het parket van de procureur-generaal schade kan gaan lijden. Hij zegt dat de minister liever advies had moeten inwinnen bij de Subrum die inmiddels is ontbonden. Aan het hoofd van deze Subrum staat namelijk de president van het Hof van Justitie die het ministerie van advies kan voorzien.

Monorath vindt dat de minister het beste eraan doet om de acht rechters die hun opleiding hebben afgemaakt te benoemen, zodat het tekort voor een groot deel wordt opgeheven. De verkorte opleiding van een jaar raadt hij ook af, omdat de personen die op deze opleiding zouden komen te zitten in een jaar door het stof wordt gejaagd wat uiteindelijk als resultaat zou opleveren dat er juist ondeskundigen afstuderen.

ASP
  1. opleiding 13
  2. antecedentenonderzoek 5
  3. monorath 5
  4. rechters 5
  5. justitie 4