1. vorige
  2. volgende

Onderschatting van alles waar eenmarron aan begint (slot)

PARAMARIBO - De dagelijkse praktijk doet vermoeden dat er nog steeds stedelingen zijn die denken dat de marrons uit het binnenland van Suriname aan de onderkant van de samenleving behoren te zijn. In een serie artikelen met als thema 'Onderschatting van alles waar een marron aan begint' zullen de identiteitsvormingsprocessen en de zichtbare bijdragen van de marrons aan de ontwikkeling van Suriname nader worden toegelicht. Slot.

Tekst: André Mosis

Terugkijkend naar ruim een halve eeuw actieve participatie van de marrons aan nationale politiekvoering kan worden geconcludeerd dat de resultaten rijkelijk meevallen rekening houdende met het feit dat zij eerst decennialange onderwijsachterstanden moesten inhalen. Van de in die periode ontstane marron politieke partijen is de BEP structureel gegroeid en heeft kader ontwikkeld dat zij helaas niet volledig weet te behouden. De Abop daarentegen maakt een explosieve ontwikkeling door die de nodige aandacht vraagt voor stabilisatie en continuering.

Het politieke bewustzijn van de in het binnenland woonachtige marrons is redelijk toegenomen, echter de parlementaire vertegenwoordigers van de kieskringen in het binnenland hebben op enkele kruimels na weinig fundamenteels voor de bevolking daar tot stand weten te brengen. De kritiek op de NPS mag er wel zijn maar de marronparlementariërs hebben nog geen zichtbare ontwikkeling van het binnenland teweeggebracht. De uitdaging voor de huidige marronpolitici is om te zorgen dat er goed beleid wordt gevoerd met betrekking tot het maken van plannen voor de ontwikkeling van het binnenland.

Men moet tot besef komen dat ontwikkeling van de marrongemeenschappen iets anders is dan ontwikkeling van het binnenland. Ontwikkeling van de huidige samenlevingen van de marrons in het binnenland van Suriname betekent investeren in een conglomeraat met beperkte toekomstperspectieven op lange termijn. Ontwikkeling van het binnenland dient zich te richten op potentiele groeimogelijkheden, die urbanisatie afremmen waardoor de binnenlandse bewoners daar profijt van kunnen hebben.

Sommige van de huidige verspreide traditionele leefgemeenschappen, de zogenaamde 'kondee' die weliswaar symbool staan voor het succes van de strijd van de marrons, zijn ruim 260 jaar oud. Die vestigingen behoren mede tot de verworvenheden van de heldhaftige marron voorouders, waar wij trots op mogen zijn. Deze generatie marrons die ook politieke successen weet te boeken, zal met nieuwe initiatieven moeten komen voor modernisering en ontwikkeling van het binnenland met behoud van normen en waarden behorende tot de marrons en de inheemsen.

De bestaande oude marronnederzettingen bieden weinig ruimte voor duurzame ontwikkeling gericht op mondiale toekomstperspectieven. Grotere en modernere woonkernen op het vaste land zullen meer mogelijkheden bieden voor aantrekkelijke en duurzame ontwikkeling. Daarbij dient men ten eerste rekening te houden met de ligging en bereikbaarheid via goede wegen vanuit de kustsamenleving.

Ten tweede moet een dergelijke woongemeenschap voldoen aan de wensen van de moderne mens met mogelijkheden voor goed onderwijs, medische voorzieningen, sport en recreatie. Voor het bovenstaande hoeft het wiel niet opnieuw te worden uitgevonden. In politieke archieven en bij het Planbureau zijn voorbeelden te vinden van ontwikkelingsplannen voor het binnenland voorzien van bruikbare uitgangspunten die aangepast kunnen worden aan de behoefte van deze en toekomstige generaties.

De regering-Santokhi/Brunswijk heeft de ultieme gelegenheid om de gezagsstructuren van het binnenland aan te passen en de vredesverdragen een plek te geven in de Grondwet van de Republiek Suriname. Tevens is de VHP, vanouds de politieke partij die Jarien Gadden ondersteuning had geboden tijdens de onafhankelijkheidsdebatten, waarin hij pleitte voor vermelding van de Vredesverdragen in de Grondwet. Als de huidige marronpolitici samen met de traditionele gezagdragers de gezagsstructuren niet aanpassen in overleg met de centrale overheid, zullen anderen het op den duur toch moeten doen met alle gevolgen van dien.

Bronnen:

• Archief De Nationale Assemblee

• Archief de Ware Tijd

• Thoden van Velzen en Van Wetering, 1988

• Informant: Bert Eersteling (schrijver van onder meer 'Koffiekampers in de politiek', 'Het binnenland en de politiek', 'Het woord marron in Surinaams historisch perspectief' et cetera)

• Wikipedia: Onderwijs in Suriname

• Plantage Jagtlust (Jacob van den Burg)

• Bosnegers en Overheid Ontwikkelingen van de politieke verhoudingen 1650-1988 (André Mosis en Ben Scholtens)

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 12 en 19

  1. binnenland 11
  2. ontwikkeling 11
  3. marrons 8
  4. politieke 6
  5. marron 4