4de editie Bouw- en Woonbeurs in aantocht

“De Bouw- en Woonbeurs is een begrip in ons land. Alvorens men wil bouwen, moet men eerst op de Bouw- en Woonbeurs zijn geweest, ook als men slim en voordelig wil bouwen. Als een bedrijf of ondernemingmeer wil betekenen in de bouwwereld, moet dat bedrijf ook op de beurs staan.” Woorden van Wierash GangaramPanday, hoofdcoördinator van de 4de editie van de Bouw- en Woonbeurs. De 4de editie van de beurs duurt van 1 tot en met 5 augustus. De Stichting Welzorg Suriname is de motor achter dit evenement dat wordt gehouden in het Flamboyantpark. Bezoekers zullen geïnformeerd worden over de nieuwe ontwikkelingen in de bouw- en woonwereld. Volgens de hoofdcoördinator is er veel belangstelling voor de beurs, 90% van de stands zijn bezet. Veel meer bedrijven hebben zich ingeschreven voor deelname. Ook zullen bedrijvenhun moderne bouwtechnieken en gebruik van nieuw materiaal tentoonstellen. Verder zullen woningen waarbij gebruik wordt gemaakt van voorgefabriceerde onderdelen worden tentoongesteld. Er zijn veel bedrijven die ook hebben deelgenomen de voorgaande jaren en nu met nieuwe ontwikkelingen komen. Ook veel buitenlandse ondernemingen hebben zich opgeven voor deelname. Opgave voor deelname aan de beurs kan tot en met 31 maart.
  1. bouw 4
  2. beurs 4
  3. woonbeurs 3
  4. deelname 3
  5. bouwen 2