Bestuursverkiezingen moeten leiden tot rust bij ex-militairen

Er is reeds geruime tijd onenigheid tussen het bestuur van de ‘Veteranen en Ex-militairen’ en de actiegroep onder leiding van Waldo Jameson. De voorzitter van ‘Veteranen en Ex-militairen’, Renato Cyrus, heeft gisteren een persconferentie belegd over de ontstane situatie. Hij gaf bij die gelegenheid aan dat het niet tot een verzoening is gekomen tussen partijen en dat er daarom bestuursverkiezingen zijn uitgeschreven voor 29 mei. Hij sprak de hoop uit dat hierdoor de rust zal terugkeren binnen de organisatie. De verkiezing kon vanwege interne aangelegenheden geen voortgang vinden op 26 april. Het gaat in deze om het behartigen van de belangen van ongeveer 1.500 veteranen en ex-militairen. Het was in april 2013 tot een verzoening gekomen tussen partijen hetgeen niet lang stand heeft gehouden. Volgens Cyrus zijn enkele leden onder Jameson binnen enkele weken daarna naar de pers gestapt om aan te geven dat zaken niet goed gaan binnen de organisatie.

De minister van Defensie, Lamure Latour, heeft onlangs aangekondigd dat de SRD 200 waar de ex- militairen nu voor in aanmerking komen, afgebouwd zal worden. Degenen die arbeidsongeschikt zijn, kunnen in aanmerking komen voor een invaliditeitsuitkering van SRD 500. De organisatie is het er niet mee eens dat de uitkering van SRD 200 wordt stopgezet. ‘De mensen kunnen er niet van leven, maar het is wel een tegemoetkoming’, stelt Cyrus. ‘Het bestuur dat als winnaar uit de bus komt, zal in de gelegenheid gesteld worden om met zijn eigen agenda op te komen voor de belangen van de leden. Het huidige bestuur onder leiding van Cyrus zal dan al zijn lopende plannen parkeren dan wel bevriezen.’

‘De Stichting Nazorg Dienstplichtigen en Ex- militairen heeft ingestemd dat er verkiezingen worden gehouden. Hierdoor weet de stichting met welk bestuur zij zaken kan doen. Degenen die aan de stemming gaan deelnemen, dienen eerst geregistreerd te staan bij de Stichting Nazorg.’ Het stemmen zal geschieden op vertoon van een geldig legitimatiebewijs (ID-kaart, paspoort of rijbewijs). Nadat een ex- militair heeft gestemd, ontvangt hij een resocialisatietoelage of een invaliditeitstoelage. Het stembureau zal van 8:00 u tot 18:00 uur open zijn. De telling geschiedt een half uur na sluiting van het stembureau en de uitslag zal op 2 juni officieel bekend gemaakt worden.

Genaro Alpin

  1. militairen 5
  2. bestuur 4
  3. cyrus 4
  4. veteranen 3
  5. organisatie 3