SVB krijgt injectie van US$ 661.000

In het kader van de reorganisatie van de Surinaamse Voetbalbond (SVB) heeft de Wereldvoetbalbond (Fifa) een bedrag van US$ 661.000 gestort op hun rekening. De gelden zijn voornamelijk bestemd voor de reorganisatie die de SVB dientdoor te voeren. Centraal in deze reorganisatie staat dat de SVB een moderne en transparante bestuurs- en financieeladministratieve structuur krijgt, dat model zal moeten staan voor landen in de regio. Het gaat in deze om een drietal projecten waaronder het mega IT-project waarvoor een totaal bedrag van US$ 61.000 is gereserveerd.
Het IT-project zal niet alleen ruimte bieden om een voetbal- en financiƫleadministratie te beheren, maar ook dat clubs en arbiters online via de pc, smartphone of tablet toegang zullen krijgen tot databestanden op de centrale computer van de SVB. Het eindresultaat hiervan moet zijn dat de administratie van de SVB tot in de verste uithoeken van het land bereikbaar zal moeten zijn, via ondermeer de introductie van de Raspberry Pie als goedkoop alternatief voor de pc.
Een tweede centrale doelstelling in de reorganisatie is dat de SVB zelf voor een belangrijk deel haar inkomsten moet genereren waarmee het voetbal in Suriname ondersteund kan worden. Het project Owroe Cul vormt het middelpunt hiervan. Het gaat hier om een voetalsportcomplex (met kunstgrasvelden) op het Owroe Cul-veld, dat ingebed wordt in een stedebouwkundig plan waarin opgenomen zijn het hoofdkantoor van de SVB, een sportwinkel, een sportclubhuis en het nieuw op te zetten nationaal stadion. Dit project wordt met ondersteuning en begeleiding van het ministerie van Openbare Werking in uitvoering genomen. Voor dit project is in eerste fase US$ 500.000 vrijgemaakt en voor de 2de fase die in maart 2015 van start moet gaan een bedrag van US$ 600.000. Ten behoeve van dit project wordt door de Fifa conslutant P. van Gend in samenwerking met het bestuur en de directie van de SVB een management en marketing structuur opgezet. Hierin wordt ook het bij het Essedstadion op te zetten fitness center opgenomen. Ook hier betreft het een Fifa-project waarvan het in de bedoeling ligt om het na afronding en evaluatie in andere landen zoals Suriname in uitvoering te nemen.
Door de Concacaf werd deze maand een bedrag van US$ 100.000 overgemaakt voor het experiment dat de SVB op het gebied van Grassroot voetbal gaat uitvoeren op enkele specifieke lokaties in Nickerie, Saramacca, Paramaribo, Albina, Para en Brokopondo. Gekozen is om dit project in samenwerking met het nationaal leger uit te voeren daar zij niet alleen over een goede logistiek en bijbehorende infrastructuur beschikken, maar ook over de voor dit project benodigde sportinstructeurs. Op basis van de uit dit project verkregen inzichten zal de Fifa een Grassroots voetbalproject voor een periode van 3 jaar financieren.
Met de Fifa zijn ook besprekingen gaande om een bedrag van US$ 775.000. tot US$ 1 miljoen te reserveren in een financieel fonds bestemd voor de bouw van een nieuw Andre Kamperveenstadion.
  1. project 10
  2. svb 9
  3. fifa 5
  4. bedrag 5
  5. reorganisatie 4