1. vorige
  2. volgende

APS wil in vier districten meedoen aan verkiezingen

De Amazone Partij Suriname (APS) is van plan in vier districten verkiezingsstrijd te leveren. Voorzitter René Artist houdt rekening met de grote uitdagingen. “Het zou mooi zijn als we vier zetels haalden, maar we zullen al heel blij zijn met een enkele”, zegt Artist nuchter. Het gaat er bij de Amazone partij om het hebben van een stem in De Nationale Assemblee. APS heeft zich met een kleine maar gedreven groep op traditionele wijze aangemeld bij het Centraal Hoofdstembureau (CHS) in het KKF gebouw.

De partij doet voor de derde keer een gooi naar een zetel in de Assemblee. De eerdere pogingen in 2000 en 2005 hadden niks opgeleverd. Er is een nieuw bestuur en zaken worden anders aangepakt. De partij gaat voor sociale rechtvaardigheid, een beter beheer van het milieu en de natuurlijke hulpbronnen. Het oplossen van de grondenrechtenvraagstuk is essentieel voor de ontwikkeling, stelt Artist. APS gaat meedoen in Para, Marowijne, Sipaliwini en Paramaribo.

Artist benadrukt dat de Amazone partij niet perse is opgericht voor de inheemsen. “Het bestuur bestaat vooralsnog uit personen die inheemse roots hebben, maar eenieder is welkom. Het is ook dat ‘inheemse zaken’ nationale zaken zijn. Als het goed gaat met de inheemsen en het binnenland zal het goed gaan met het land”, zegt Artist. “Men hoeft niet naar de stad te trekken als er ontwikkeling is, als wij zelf in onze behoeftes kunnen voorzien, als de kansen op kwalitatief goed onderwijs en volksgezondheid gelijk zijn. Trekken naar de stad levert niet alleen voor de migranten problemen op maar ook voor de stedeling.”

Hoewel de groep klein was, hadden enkele leden veel bekijks. Zij werden zelfs gevraagd om samen op de foto te gaan. Bij de voordeur is een paar keer de zegen van ‘Tamushi’ gevraagd voor de registratie en de verjaardag van de partij. APS heeft haar vijftienjarig bestaan gevierd met de inschrijving voor deelname aan de verkiezingen. “Gelet op waar we vandaan komen en wat we hebben meegemaakt, we zijn allang blij als we een zetel halen”, zegt Artist voordat hij zich met de samboera laat begeleiden uit het KKF-gebouw.

René Gompers
  1. partij 6
  2. artist 6
  3. aps 4
  4. gaat 4
  5. amazone 3