De zoektocht naar Geluk

(Aangeboden)

Wanneer we kijken naar wat mensen drijft in het leven, dan komen we tot de verrassende ontdekking dat één van de meest gezochte dingen GELUK is. Ieder mens wil graag gelukkig zijn: overal, aldoor en constant. De zoektocht naar geluk heeft verschillende expressievormen: sommigen zoeken het in boeken, seminars, workshops en retraites; anderen zoeken het in relaties, een goed salaris, feestjes en dure vakanties. Mensen gaan zelfs zover dat ze niet schromen hun leven te riskeren door deel te nemen aan illegale praktijken, corrupte handelingen, drugssmokkel enzovoorts, voor het geluk dat het Grote Geld - dat werkt als een rode lap voor een stier- met zich mee zou moeten brengen. Iedereen wil graag gelukkig zijn in het leven; als het niet goedschiks gaat …. dan maar kwaadschiks.
Maar waarom lijkt het erop alsof er aan die zoektocht geen einde komt en wanneer het ene ding verworven is, we weer naar het volgende opzoek gaan?

Werkelijkheid en waarheid
Om ons heen is er de steeds veranderende wereld van mensen, gebeurtenissen, omstandigheden en dingen. Daarnaast is er de wereld in ons, in ons bewustzijn. Deze is het steeds veranderende interne universum van onze waarnemingen, gedachten, gevoelens, emoties en attitudes. De werkelijkheid uit deze twee werelden wordt veelal door elkaar gehaald en voor velen wordt wat er zich in de buitenwereld afspeelt als enige realiteit ervaren, terwijl de binnenwereld van ons bewustzijn onvoldoende of geen aandacht krijgt.

Het is dan niet zo vreemd dat we ons geluk gaan zoeken in die buitenwereld, die natuurlijk niet onder onze controle is. We gaan op zoek naar prikkels van buiten om onze gevoelens van vrede en geluk te creëren. Meer nog, we gaan steeds meer geloven dat plezier geluk is. Maar dat is het niet. Het is slechts sensuele stimulatie, die steeds meer nodig heeft om het genot hoog te houden. Dat wil niet zeggen dat plezier verkeerd is. Nee, het is onderdeel van de rijkdom van vele uiteenlopende ervaringen van het leven. Maar het is gewoon geen authentiek geluk. Of, zo je wilt, het is niet 'echt' geluk. Het is gewoon een vluchtige sensatie!

De realiteit
Vaak genoeg komen we ook mensen tegen met een hoge positie in een organisatie, veel materiële rijkdom en een comfortabele levensstijl. Ze lijken het maatschappelijk te hebben ‘gemaakt’, maar toch voelen ze zich leeg van binnen en ver weg van de primaire werkelijkheid van hun bewustzijn. Alsof het geluk, dat ze ooit gekend hebben, tussen hun vingers is weggeglipt ... Ze kunnen totaal gedesillusioneerd raken en ze hebben zich ook gerealiseerd dat geluk zoeken in het materiële alleen maar leidt tot teleurstelling en ellende en voor sommigen ellende en depressie. Hun lijden wordt soms zo intens dat ze aan alles beginnen te twijfelen, inclusief aan zichzelf!

“Liever had ik dit eerder gedaan”, hoor je vaker, wanneer we herontdekken dat ons authentieke geluk, het diepe gevoel van tevredenheid, rust, vreugde en een gevoel van voldoening, voortkomt uit het zinvol gebruiken van onze energie bijvoorbeeld door anderen te helpen of je op een bepaalde manier dienstbaar te maken.

Nog een paar misvattingen
Hard werken, zodat je veel kan verdienen om je gelukkig te voelen heeft er ook voor gezorgd dat mensen te lang en te laat doorwerken. Erger nog, de gedachte heeft postgevat dat als je niet serieus hard werkt, je je daar schuldig en ongelukkig over moet voelen! Het is niet vreemd dat mensen nu meerdere baantjes zoeken om dit doel te verwezenlijken, in hun zoektocht naar geluk.

Een paar andere misvattingen zijn “hoe duurder hoe beter”, “hoe mooier, hoe aantrekkelijker”, “succesvol ben je pas als je veel geld hebt”. Ook zijn we gaan geloven dat je niet gelukkig kan zijn in je relatie, zolang je niet die dingen doet die helpen de ander gelukkig te maken! En dus... zijn we alvast ongelukkig als ons spiegelbeeld niet is wat de reclame ons doet geloven, of als onze bankrekening niet vet is of wanneer anderen niet blij zijn, ongeacht wat je doet of niet doet.

Bestaat echt geluk dan wel?
Geluk vraagt een bewuste keus, je moet ervoor kiezen om gelukkig te willen zijn. En daarvoor moet je aan drie basiszaken werken.
1. Tevredenheid, dit vraagt een dieper besef dat alles wat er gebeurt goed is en dat iedereen precies doet wat ze moeten doen, overal en op elk moment! Dit houdt ons af van (ver)oordeling en controleren, waardoor we de staat van innerlijke vrede kunnen handhaven. Anderen kun je namelijk niet veranderen, maar jezelf wel.

2. Vreugde, dit komt door het besef dat het leven het leven waard is. We hebben het vermogen om ons leven in te richten zoals wij dat willen, samen met anderen, maar zonder ons van hen afhankelijk te maken. Verwachtingen nemen namelijk onze levensvreugde weg, want hoe hoger ze zijn, hoe dieper we teleurgesteld zullen raken als er niet aan voldaan wordt. De bekende slachtoffer-mentaliteit vindt hier haar wortels.

3. Gelukzaligheid, dit is het besef dat ik van oorsprong een volledig en volkomen vrij wezen ben, niet gebonden aan iets of iemand, vrij van geest. Mijn belevingswereld is niet beperkt door bekrompen denken over mezelf of anderen.

Het begint allemaal bij Jezelf
Persoonlijke vrijheid kun je ervaren door je niet te verliezen in een valse identiteit, die gekoppeld is aan de secundaire werkelijkheid, namelijk positie, macht, geld, bezittingen, personen, prestige of privileges. Deze zijn net als gouden kooitjes, bronnen van vergankelijk, tijdelijk genot waaraan de angst om het ooit eens kwijt te raken, vastkleeft.

Echte vrijheid betekent niet dat je maar altijd, alles en overal mag zeggen en doen wat jij denkt. Vrijheid in de primaire werkelijkheid van ons eigen bewustzijn is, dat je compleet onthecht blijft van alles en iedereen. Het klinkt paradoxaal, maar deze vrijheid betekent juist dat je dan volledig beschikbaar bent voor alles en iedereen om je heen. Het creatief vermogen neemt toe en je kunt anderen beter helpen en voor ze zorgen, je kunt geven zonder te verwachten .... de basis van ECHT GELUK.

In verband met deze Internationale Dag van Geluk organiseert de Brahma Kumaris op vrijdag 20 maart a.s. van 6-9 uur ‘s avonds aan de Cattleyastraat 12, een workshop met als titel ‘Geluk … koop je niet in een Supermarkt’.

Brahma Kumaris Spirituele Organisatie

  1. geluk 16
  2. leven 7
  3. mensen 6
  4. gelukkig 6
  5. gaan 6