Bouterse: Regering houdt zich aan sociaal contract met volk

President Desi Bouterse zei vandaag tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee dat de regering zich heeft gehouden aan het sociaal contract met de samenleving. “Met liefde voor land en volk heeft de regering zich gehouden aan het sociaal contract”, zei de Bouterse. Volgens hem is het de regering gelukt verbetering te brengen in het alledaagse leven. “Niemand zal of zou het willen ontkennen”, zei het staatshoofd. “Duidelijk is dat consequent beleid is gevoerd dat nationaal van aard is en dat de hele bevolking omvat, ongeacht politieke kleur, religieuze overtuiging en woonplaats.

Bouterse bleef stil staan bij de onlangs door de regering goedgekeurde ontwerpwetten, de basiszorgverzekering, het pensioenfonds en minimumloon. "Die wetten zijn een historische transformatie in de gemeenschap", meent de president. Het volk zal van deze regering steeds meer krijgen dat hem rechtmatig toekomst en hem voor decennia is onthouden. Verschillende regeringen hebben zich hieraan schuldig gemaakt, merkte Bouterse op. "We gaan door zolang de job niet is volbracht”, deelde Bouterse in het parlement mee.

De Nieuw Front oppositie, toonde zich verrast en teleurgesteld met de korte redevan Bouterse. Er werd dan ook fel gereageerd en werd gevraagd dat het staatshoofd specifiek inging op welke corruptiepraktijken de regering zal aanpakken. Bouterse zei dat de corruptie op gepaste wijze zal worden aangepakt. Asiskumar Gajadien (Nieuw Front/VHP) sneerde nadat de president het parlement toegesproken had dat zijn regering te boek staat als de meest corrupte in de Surinaamse geschiedenis. De oppositie stelde nog enkele vragen, waarop Bouterse kort antwoord gaf. Bouterse zei over opmerkingen die Gajadien maakte, dat hij geblinddoekt door het land gaat. Hij wil hem wel bij de hand nemen en wijzen hoeveel er is gedaan.

Begroting vanavond afronden
Carl Breeveld van DOE zei zich terug te kunnen vinden in wat de president heeft gezegd over het aanpakken van corruptie. Alleen vindt de DOE-fractieleider dat er geen enkele vergelijking gemaakt hoeft te worden tussen Europa en Amerika met Suriname. “Het is een mondiaal probleem, maar het is meer nog een moreel probleem. Ik kan me in terug vinden, alleen had het eerder gehoord moeten worden. De president zei dat de corruptie op een gepaste wijze zal worden aangepakt.

Bouterse zei dat de beloofde 18000 woningen die de regering zou bouwen, achteraf niet genoeg blijken te zijn. Op de kritiek dat die 18000 woningen niet zijn gebouwd, zei Bouterse dat in elk geval het woningbouwprogramma is gestart, huizen zijn gebouwd en elke maand worden tachtig tot honderd opgeleverd. De gemeenschap heeft hoop gekregen. Volgens hem bleek achteraf dat er niet 18000 maar 25000 woningen nodig zijn. Het staatshoofd stelde dat de achterstand en de omstandigheden die voor zijn regering zijn achtergelaten, ongekend zijn geweest.

De begrotingsbehandeling bevindt zich nu in afrondende fase. De tweede ronde is nu voor zowel het parlement als de regering afgesloten. Voor de derde ronde heeft de oppositie weinig tijd over. Er zullen verschillende moties worden ingediend. De coalitie heeft nog voldoende tijd, maar zal er weinig gebruik van maken. Het streven van assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons en de rest van de coalitie is om vanavond nog de begroting goedgekeurd te krijgen.
  1. bouterse 11
  2. regering 10
  3. president 5
  4. staatshoofd 3
  5. parlement 3