Regering wil SRD 545 miljoen afromen

De regering heeft op verschillende ministeries verhogingen doorgevoerd van niet-belastingmiddelen die de Staat op jaarbasis SRD 545 miljoen extra moet opleveren. Het gaat om de ministeries van Financiën, Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer, Natuurlijke Hulpbronnen en Justitie en Politie. De elementen die verhoogd worden zijn belasting op grond, verhoging van concessierechten op hout en goud en verhoging van betaling op vuistvuurwapen vergunningen.

Minister Andy Rusland van Financiën, die als laatste minister de tweede ronde voor de regering afsluit tijdens de begrotingsbehandeling, benadrukte dat veel gedaan is om de uitgaven van de ministeries te temporiseren en de inkomstenzijde te verhogen. De verhoogde niet-belastingmiddelen zijn met een akte van wijziging aan het parlement aangeboden. Rusland die veel tijd besteedde aan de financiële positie van de Staat, benadrukte dat er evenwicht is gebracht aan de inkomsten- en uitgavenzijde. De belastingmaatregelen zijn volgens hem nodig waardoor de regering kan voldoen aan haar verplichtingen tegenover de gemeenschap. Hij noemde de verplichtingen die te maken hebben met het onderwijs, de volksgezondheid en andere sociale aspecten.

Suriname staat er goed voor
De bewindsman zei dat de macro economische situatie behoorlijk stabiel is en de vooruitzichten gunstig zijn. Hij bleef erbij dat het land in een rustig vaarwater is terechtgekomen. Er is een lage jaarinflatie van 0.6 procent wat historisch gezien vrij laag is en een twaalf maandelijkse van 3.1 procent. De internationale dekking is officieel meer dan drie maanden. De monetaire reserve is US$ 768 miljoen. Worden de investeringen in de grootmijnbouw afgetrokken, dan is de monetaire reserve ruim vijf maanden, wat ver boven de internationale norm is.

Rusland zei dat de Staat in de afgelopen vier maanden SRD 82 miljoen heeft ontvangen, wat veel meer is dan dezelfde periode van het vorig jaar. De materiële uitgaven van de overheid zijn daartegenover ook flink teruggedrongen. De handelsbalans vertoonde in januari en februari een verbetering van US$ 52 miljoen, wat US$ 22 miljoen meer is dan dezelfde periode van het vorige jaar.

De Nieuw Front oppositie vindt echter dat Rusland de situatie mooier afschildert dan het in werkelijkheid is. Asiskumar Gajadien (Nieuw Front/VHP) vroeg onder andere hoe het komt dat er achterstand is in betalingen aan derden die hun diensten aan de Staat hebben verleend en dat er op de vrije markt sprake is van koersverhogingen. Nieuw Front-fractievoorzitter Radjkoemar Randjietsingh wil weten wat het effect zal zijn van de verhoogde niet belaste middelen naar de samenleving. Rusland zei dat de gepresenteerde cijfers de feiten zijn. De effecten van de verhoogde niet belastingmiddelen zijn volgens Rusland dat de regering beter haar verantwoordelijkheden tegenover de samenleving kan nakomen.
  1. rusland 6
  2. staat 5
  3. miljoen 5
  4. regering 4
  5. ministeries 3