Balingsoela stapt naar OAS

PARAMARIBO - Het slepende dispuut tussen goudonderneming Boss Enterpises en het dorp Balingsoela in Brokopondo dreigt op de burelen van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) te belanden. Het dorp schrijft de Inter-Amerikaanse Hof voor Rechten van de Mens maandag een brief waarin wordt gevraagd te interveniëren in het geschil.

De dorpelingen, aangevoerd door hun advocaat Martin Misidjan, vinden dat op basis van het in 2007 uitgesproken Saamaka-vonnis Boss Enterprises activiteiten ontplooid in hun leefgebied en moet verdwijnen. "Indien dat zo is, kijk ik met belangstelling uit naar de gang naar de OAS", reageert minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen wanneer de Ware Tijd hem de intentie voorhoudt.

Na eerdere botsingen, waarvan een paar gewelddadig, liep de zaak in maart vorig jaar compleet uit de hand toen porknokkers van Balingsoela tekeer gingen op het emplacement van Boss Enterprises, vernielingen aanrichtten en het personeel bedreigden. Overleg dat nadien is opgestart heeft niet tot een oplossing kunnen leiden. Dorpskapitein Hugo Kentie zegt dat nadien de overheid nog tot twee keer toe heeft gepoogd tot een vergelijk te komen met het dorp, wat echter ook op de klippen liep.

Abiamofo: "Deze regering vindt dat lokale gemeenschappen geconsulteerd moeten worden middels het Free Prior and Informed Consent-principe aleer rechten aan derden in hun woon- of leefgebieden worden verleend. Ook bij een eventuele verlenging van een mijnbouwrecht zullen we dat principe toepassen."

Het Free Prior and Informed Consent-principe is een richtlijn van de Verenigde Naties wat inhoudt dat inheemse volken in directe zin worden geraadpleegd en ruimte worden geboden deel te nemen bij de ontwikkeling of gebruik van hulpbronnen binnen hun leefgebied. "In dit geval kijken wij echter aan tegen een vonnis van de rechter", legt Abiamofo uit. Het vonnis, waarbij de schade moest zijn vergoed en de ondernemer bescherming moest krijgen om zijn activiteiten voort te zetten, moest al in januari zijn uitgevoerd.

  1. boss 3
  2. dorp 3
  3. vonnis 3
  4. principe 3
  5. balingsoela 2