Pyrrusoverwinning!

De ‘politicus’ Santokhi en VHP menen het vonnis in de spraakmakende zaak D.D.Bouters contra Ch.Santokhi/VHP –bekend onder A.R. 14-5384- te vertalen als een heuse overwinning. Het is nog de vraag om het echt als zodanig aan te merken als het vonnis nader wordt bekeken.

De beslissing (§5) –zakelijk weergegeven- luidt immers als volgt:
-Staat (Bouterse) de gevorderde wijziging van eis toe
- weigert (Bouterse) de gevraagde voorzieningen
- verklaart de VHP niet ontvankelijk in haar vordering
- weigert de door Santokhi gevraagde voorzieningen
In de beoordeling (§4) is daarnaast bepaaldelijk aangegeven: - Dat het spoedeisende belang blijkt uit de stellingen van Bouterse en uit het door hem gevorderde;
- dat nu de voeging (de VHP toegestaan is om zich in de hoofdzaak te voegen) een wijziging heeft gebracht in de vordering in de hoofdzaak, de gevraagde wijziging van de eis zal worden toegestaan. Het verweer van Santokhi en de VHP ter zake zal daarom worden verworpen;
- dat de VHP als gevoegde partij, naar het voorlopig (!) oordeel van de kantonrechter indien aannemelijk wordt geacht dat de gewraakte uitlatingen onrechtmatig zijn jegens Bouterse, niet zal worden veroordeeld in de hoofdzaak;
- dat Santokhi en de VHP hun stelling niet nader hebben onderbouwd, zodat deze stelling wordt verworpen;
- dat de door Santokhi gevraagde voorziening vanwege het ontbreken van enig spoedeisend belang, worden geweigerd;
- dat de kantonrechter de bespreking van de overige stellingen en verweren overbodig acht met andere woorden niet verder naar de inhoud gaat kijken.

Verbazingwekkend en tegelijkertijd koddig dat het vonnis als een heuse overwinning wordt gekwalificeerd en wordt aangegeven dat deze kwestie is afgehandeld en dat achter deze zaak een punt is gezet. Time will tell!

A.R. Ramdjielal
  1. vhp 6
  2. santokhi 5
  3. bouterse 4
  4. gevraagde 4
  5. vonnis 3