Bedrijfseconoom en belastingconsulent Haroen Karamat zegt dat met het vertrek van

PARAMARIBO - Bedrijfseconoom en belastingconsulent Haroen Karamat zegt dat met het vertrek van Alcoa de bauxietindustrie in Suriname dood is, maar dat het tevens een unieke kans biedt de plannen die hij al 23 jaar gereed heeft, uit te voeren. Op de plek waar nu de aluinaarderaffinaderij staat kan een vuilverbrandingsplant opgezet worden om stroom op te wekken. 

Een deel van de bestaande infrastructuur, zoals transportbaan, ovens en haven,  kan na eventuele aanpassing worden ingezet, waardoor minder geïnvesteerd hoeft te worden in een vuilverbrandingsplant. Een compleet nieuwe plant, zoals Karamat beoogt, kost al gauw tussen de 25 miljoen en 30 miljoen Amerikaanse dollar.

Uit voorgesprekken met de Islamitische Ontwikkelingsbank is bereidheid gebleken voor eventuele financiering. Die zal afhangen van een projectplan en haalbaarheid. Indiening van het plan heeft nog niet plaatsgevonden omdat er nog geen terrein is voor het project. Administratief is alles al in gereedheid gebracht. Daartoe werd jaren geleden de NV Waste to Energy opgericht. Met de toenmalige minister van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer, Ginmardo Kromosoeto, waren ook al gesprekken gevoerd voor het beschikbaar stellen van domeingrond. Het terrein waar het vroegere Para Industries stond, werd aangemerkt als locatie. Door zijn aftreden kon de zaak niet worden afgewikkeld.

Karamat vraagt zich af waarom Suriname een verlieslatende industrie wil overnemen, terwijl het internationaal slecht gaat met de bauxietsector. Hij zegt dat met de vuilverbrandingsplant Suriname "in één klap verlost is van de problemen met huisvuil en padiekaf". Het bedrijf zal moeten zorgen voor de vuilophaal, afvalscheiding en aanlevering bij de plant.

Karamat stelt voor dat al bij de import van goederen milieuheffing plaatsvindt, omdat elk product dat wordt ingevoerd ook afval, waaronder verpakking, oplevert. Een deel van de verwerkingskosten wordt dus zo vooraf betaald. Huishoudens zouden voor het ophalen van hun vuil via een toeslag in het stroomtarief betalen. Frans-Guyana zou ook belangstelling hebben getoond om hier vuil te laten verbranden. Een deel van het afval bij de Franse buren gaat naar Parijs voor verwerking. Ook andere omliggende landen zouden geïnteresseerd kunnen raken.

Karamat vindt dat de Afobakastuwdam in handen zou moeten komen van een door particulieren gerunde stichting en niet in handen van de overheid. "Ik ben bang dat we anders om de haverklap te maken zullen hebben met blackouts."
  1. karamat 5
  2. suriname 3
  3. vuilverbrandingsplant 3
  4. deel 3
  5. zegt 2