1. vorige
  2. volgende

“Jogi heeft geen enkele speeltuin genomen”

Reeds geruime tijd doen de geruchten de ronde dat parlementariër Mahinder Jogi een speeltuin zou hebben ingepikt in het district Saramacca. Jogi geeft in gesprek met Dagblad Suriname aan dat niets minder waar is. “Jogi heeft geen enkele speeltuin van iemand anders genomen”, benadrukt hij. De VHP’er geeft aan dat hij vanaf 1987 bezig is op het betreffende terrein. Hij had van de toenmalige minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Pretaap Radhakishun, toestemming gehad om sociaal culturele activiteiten te ontplooien op het terrein. “We mochten onder ander activiteiten organiseren voor kinderen en volwassenen”, geeft Jogi verder aan. Het stukje terrein was voor een klein deel in redelijke staat en voor een groot deel drassig en laag. In het begin zijn er pina-hutten gebouwd op het terrein. Het aanhuren en afbreken van een zaal is vaak aan de dure kant. Daarom is toen, in de periode 2009 – 2010, besloten om een zaal te bouwen die duurzamer is. “De zaal is voor de gemeenschap van Saramacca.” Jogi geeft aan dat uit zijn administratie blijkt dat in de afgelopen 26 jaar er zeker 300 trucks zand zijn aangekocht om het terrein op te hogen. De bouw van de zaal en het ophogen van het stukje terrein zijn bekostigd door Jogi zelf. Hij geeft aan dat het gaat om een multifunctioneel centrum. Daarnaast zijn er enkele doelpalen, maar van een echte speeltuin kan nog niet gesproken worden. Later dit jaar zal er een cybercafé komen in het gebouw en er zullen speeltoestellen geplaatst worden. Het DNA-lid vindt dat zulke initiatieven van particulieren juist gewaardeerd moeten worden in plaats van ze af te kraken. Er is geen poort geplaatst, omdat een ieder vrij is om het terrein te betreden, er is wel een beheerder.

Jogi ziet dat sinds het aantreden van de NDP een ontwikkeling in het district waarbij terreinen van de overheid met bouwsels, aan mensen worden gegeven. De mensen zijn afkomstig van de ‘paarse partij’ geeft Jogi aan. ‘Langs de Saramaccarivier, dicht bij het monument van de Hindostaanse immigratie, is een stukje grond ingepikt, ondanks het feit dat de districtscommissaris negatief advies had gegeven en ondanks het monument daar staat. Er is ook een dienstwoning aan de Tibitistraat gegeven aan ene heer Alberg. Het was de bedoeling dat Alberg zijn recreatiemogelijkheden verder zou uitbreiden. Datzelfde stukje terrein met bouwsel wordt verkocht aan een ondernemer voor USD 30.000. Kiwani’s had ook een stukje terrein aangevraagd en was reeds begonnen met de bouw van een crèche. In 1998 heeft de NDP een bereidverklaring gekregen om een partijcentrum daar op te zetten, ondanks het feit dat Kiwani’s eerder een aanvraag had gedaan. Kiwani’s was genoodzaakt de bouw stop te zetten.’ Het gebouw was al opgetrokken tot dakhoogte. ‘Dit gebouw is uiteindelijk gesloopt en nu staat er een NDP-partijcentrum op de plek.’ Om te voorkomen dat hetzelfde zou gebeuren, heeft men in 2007 het stukje terrein aangevraagd. ‘Dit om het terrein veilig te stellen voor de mensen van Saramacca, om te voorkomen dat het stukje terrein op een dag ook uitgegeven en verkocht worden aan derden. Het terrein is van de gemeenschap en zal altijd gebruikt worden voor demensen van Saramacca’, benadrukt Jogi.

G.A.

  1. terrein 13
  2. jogi 9
  3. stukje 7
  4. geeft 6
  5. saramacca 4