Column: Politieke Borrelpraat (PBR) deel 244

“Heren, ik geef een rondje, ik ben zo blij, zo blij omdat alle partijen en combinaties zich inmiddels hebben geregistreerd.”“Wat een feest was het daar bij de KKF-hallen, ai, un lob’a opo-opo.”“Liever dat dan dat gescheld en geblèr tegen volkse massa’s.” “Lieb’den sma efu den lob’so. Niemand belet je toch als je naar je NOS-journaal kijkt?” “Wat een kleuren, wat een enthousiasme daar bij KKF.”“Het begon met de kampioenscombinatie der veelkleurigheid en naamsveranderingen; ze heetten eerst Front, toen Nieuw-Front en nu is het V-7; bij de volgende verkiezingen: Nieuw V-7; steeds die ouwe taart met een nieuwe naam.”“Ja, drijf maar de spot met ons. Wij hebben ons tenminste met 100.000 kiezers geregistreerd.”“Die hele verplichting om 1% van het aantal kiesgerechtigden bij de indiening te overleggen, is weer eens van nul en generlei waarde gebleken.”“Buitenlandse waarnemers hadden ons al in 2005 op het ‘onkan’ van deze verplichting gewezen. Maar nee, we houden ervan om ons krampachtig aan eenmaal ingestelde regels vast te houden, net als een chauffeur die op het Garnizoenspad alleen rechtuit blijft rijden.”“Je leert mensen dus gewoon een loopje te nemen met de regels; ze downloaden gewoon een deel van het kiezersbestand, klaar.”“Maar die V 7 vond ik echt een toonbeeld van eenheid in verscheidenheid, prachtig, hoe al die etniciteiten met hun eigen kleuren daar bij het KKF aanwezig waren.”“Maar toen die makkers van onze borrelvriend Ron zich gingen inschrijven, was de hele zaal geel; daar zag je die eenheid in verscheidenheid binnen geel. Maar de afkorting AC is gebleven, alleen heeft die A nu een betekenis gekregen.”“En een andere combinatie heeft er gewoon ‘nyun’ tussengezet.”“Weer een andere heeft de bekende namen van twee niet meer bestaande combinaties samengevoegd: Mega en Front.”“Hoe origineel, hoe creatief.”“En een andere heeft de volgorde van de afkorting van een bestaande partijnaam gewoon veranderd: een Ode aan Doe.”“Weer een andere, volledig rood, zegt een remake van de oudste Suri-partij te zijn met het gezin en de vrouw voorop.”“In een echte democratie moet je al deze partijen toelaten als ze voldoen aan de eisen. Het is de kiezer die uiteindelijk beslist.” “Dan heb ik groot respect voor mijn Amazonebroeders; consequent en recht door zee: behoud van bos en natuur en regeling van de grondenrechten. Geen loze afkortingsletters, vernieuwde oude namen, beloften en gehossel om een verkiesbare plaats voor jezelf binnen te halen, maar keihard gaan voor je principes.”“Maar uit alles blijkt dat Baas dat gechanteer van combinatiegenoten spuugzat is. Paars gaat alleen de verkiezingen in.”“We gaan voor nog blijf, dat staat buiten kijf zegt mijn lijf, geef me de vijf en doe niet zo stijf.”“A tori fu Jim Paloeloe mi lobi: na die minutenlange kreet van’em in z’n Kong Dyari, blijdschap, vanwege:’ik ga bij Lonneman hangen om binnen te komen,’ kwam de ontnuchtering: a tori bos. Jim eiste te veel met te weinig inbreng.”“Wie het onderste uit de kan wil, krijgt het lid op de neus. Nu moet hij zelf voor z’n zetels gaan hosselen.” “Ik zeg je: deze verkiezing zal een grote opruiming betekenen voor al die roofvisjes; je weet tok? Pirengetjes, patakaatjes, haaitjes en al die ‘djoteh’-combinaties: korte metten: nul zetels.”“Wie zie jij dan zetels halen? Geen aantallen alsjeblieft.”“Ja, je bent bang voor die 28 zetels die wij als V 7 gaan halen. Goed, wij halen dus zeker zetels.” “Zijn we roerend met je eens.”“Dan Paars; die halen zeker heel wat zetels.” “En dan Geel, LSC, oftewel Lonnie Sem Combinassie. Die haalt zeker ook zetels. En dan de Kareldoepartij.”“Wie nog meer, heren, wie haalt er nog meer zetels? Paloeloe in Coronie? Dat staat toch als een Paal boven water?”“Zullen ze daar in hun eentje die zetel halen? Paars gaat voor beide.” “En die nieuwe nyun-combinassie?”“Geen echte trekkers, geen echte power. Poti! Pokie gwa Lonneman.”“Dus niemand haalt meer zetels, volgens jullie?”“Nee; ik denk dat grote delen van het kiezersvolk ook af willen van al die grutjes en mutjespartijtjes vol grootschreeuwend eigenbelang.”“En wattebout Jaws Krakeling, Ping-elingeling?”“Ik vond die aanbieding van z’n stukken met brassband maar een belachelijke vertoning.”“Ik vond het juist steengoed. Jaws heeft gewoon dat hele systeem van opo-opo-maken, van kermis maken, van een soort carnaval maken van het verkiezingsgebeuren in feite belachelijk gemaakt.”“En hoe vond je z’n citaten uit de bijbel? Belachelijk toch?”“Heb je nagedacht welke boodschap hij daarmee heeft gebracht, in plaats van maar belachelijk te gillen? Toen Josafat voor een overmacht stond, heeft God naar hem gekeken en ervoor gezorgd dat Josafat als zwakste kon winnen.”“En hij zei ook dat er verdeeldheid zou ontstaan in het kamp van de tegenstanders, en Jaws zei terecht: ziet u, het gebeurt al, ze vechten al onderling; Gods werk is al begonnen.”“Ach, ik heb het niet zo op met dat religieus gefilosofeer en geprofetiseer. Laat hij maar dansen en de bijbel aanhalen, toch ow lasi.”“Dat weet hij ook, hij is niet gek, al doet hij zo. Kijk liever naar de boodschap die hij uitdraagt. Na de verkiezingen vooral, zal je die onenigheid helemaal zien, als alle aasgieren gaan proberen president, veepee, minister Financiën, RGB, NH, dus al die posities waar je flink in onze schatkist kan happen, binnen te halen.”“Dus je bedoelt dat ze elkaar met dat halen en trekken om de regeermacht gaan moevechten en dat ten einde raad met steun van de Heer een Josafat-figuur president zal worden.”“Dat is wat Jaws jullie wil zeggen, maar mensen lachen er nu om. Straks, na 25 mei, zullen jullie ogen opengaan.”“En zal de Heer dan Jaws uitkiezen?”“Wie weet, de wegen van de Heer zijn ondoorgrondelijk. Maar het kan ook een ander worden. Eentje die geen van hen is, maar toch hun allemaal is.””Of je hebt al teveel geestrijk vocht binnen, of je hebt teveel naar de dansende brassband Jaws geluisterd.”“Jullie mogen me bezopen noemen, maar als ik net als bij de Avondvierdaagse een prijs mocht geven aan de beste aanbiedingsgroep, gaat die naar Jaws van Tingpingeling. A kerel flexie, hij is flexibel, hij is Flex. Laten we pingen in het stemhokje.”“En ik geef de tweede plaats aan de Kareldoepartij?”“Luku den partijkleur: wit. Dat is toch geen kleur?”“Zeer zeker wel. En het maakte op mij een schone, reine indruk. En ik vond het goed dat ze ons tweede volkslied zongen: Mi Kondre Tru, het meest melodieuze volkslied ter wereld.”“Alsof yu sab’ala volkslied.”“Ach mang, die witte partij, ze zijn allemaal eliet.”“Dommie; is eliet brengt belastinggeld in de schatkist dankzij hun ondernemerschap en het scheppen van werkgelegenheid middels geschoold kader. Kijk maar naar al de ontwikkelde landen in de wereld. Is hardwerkende eliet draait daar de economie, niet een stel luilakken die alles gratis wil krijgen!” “Heren, laten we niet weer vastlopen in dat klassenstrijdmodel uit onze studententijd. Daar zijn we toch overheen gegroeid?””En dan vraag ik: waar laat je mijn Paarse partij? Heb je gezien wat voor manifestatie we van de aanbieding hebben gemaakt?”“Inderdaad, zeer indrukwekkend, maar ook een zeer strategische zet om de inschrijving van de partijen niet midden in die overvolle stad te doen plaatsvinden, maar lekker in een buitenwijk, vlak bij het Paarse partijcentrum. Dus meteen een ongekende massameeting, alles paars. Nergens waren meer paarse truitjes te vinden.” “Ach, truitjes doe je snel weer uit. De stembus zal het op 25 mei uitwijzen.”“Ik zei het al: Baas Paars is sinds de revo een goed campaigner gebleken; hij verenigt alle etniciteiten. Ooit zo een grote groep Surinamers bijvoorbeeld al juichend een Sarnami-lied horen zingen?” “Maar is hij een even goede regeringsmanager?” “Daarom: geen kleintjes die je in je regeringsbeleid kunnen chanteren. Daar liep hij vast.”“Ben ik niet met je eens, maar jullie van Paars mogen blij zijn als jullie op eigen houtje diezelfde 18 zetels binnen halen.”“Ik denk dat ze de 23 kunnen halen, want de andere kant zit als los zand bij elkaar en zit steeds met elkaar overhoop. Denk aan Jaws en z’n bijbels voorbeeld.”“De klokt tikt: 25 mei is nabij, dan keert het tij. Een rondje erbij, zeggen wij!!”Rappa
  1. zetels 9
  2. halen 8
  3. jaws 8
  4. gaan 6
  5. paars 6