Melvin bouva integendeel intimideren de mensen ons

Volgens parlementariër Melvin Bouva (MC/NDP) is het niet waar dat de NDP mensen intimideert om vlaggen te plaatsen op hun erf, zoals de tegenpartij dat beweert. “Integendeel intimideren ze ons”, benadrukte hij. Volgens hem komen de mensen zelf om vlaggen te laten plaatsen op hun erf en om een pet of een trui van de partij te krijgen. Dit gaf hij te kennen op de NDP-wijkvergadering in het ressort Rainville. Volgens Bouva kon minister Rabin Parmessar niet aanwezig zijn omdat er een ‘kleine’ dambreuk was te Weg Naar Zee. Echter, op de plek aangekomen geven de buurtbewoners aan dat het water wel hoog was, maar dat er geen sprake was van een dambreuk. Volgens Bouva is de NDP niet alleen een beweging, maar ‘a way of thinking’. ‘In de NDP leren de mensen niet om in hokjes te denken.’ Hij ging ook kort in op de Idos- en Nikos-peilingen. Ondanks het feit dat de partij er goed voor staat in de peilingen, zal men blijven werken. ‘We blijven in beweging tot de laatste stem is geteld’, benadrukte hij. Hij gaf de mensen ook aan dat er een goede basis is gezet door de huidige regering om door te gaan. Volgens Bouva mag de tegenpartij het op haar buik schrijven, maar de NDP gaat door met het goede werk. ‘Your time is long time gone’, gaf hij de tegenpartij als boodschap mee. Hij deed een beroep op de aanwezigen om zich niet te laten misleiden door valse beloften. Op deze wijkvergadering waren ongeveer 250 personen aanwezig. Echter, toen de laatste spreker aan het woord kwam, was slechts de helft nog in de zaal. Dit komt vooral vanwege de lange toespraken, teveel entertainment tussen de toespraken door en het late uur.

Keshopersad: ‘VHP is van ergens naar nergens met huidige kandidaten’

Volgens Keshopersad Gangaram Panday is de VHP ‘van ergens naar nergens’ met de huidige kandidaten. Volgens hem zouden ook Maaltie Sardjoe en Sharmila Kalidien- Mansaram geplaatst worden op de DNA-kandidatenlijst, maar ze zijn weer weggehaald. ‘De tegenpartij gaf ook aan dat de Surinamers brood met brug zouden eten, toen de brug over de Surinamerivier gebouwd moest worden. Vandaag rijden ze met bussen over diezelfde brug om te vergaderen in Commewijne en die mensen daar voor de gek te houden’, merkte hij verder op. Hij gaf verder aan dat de mensen van Commewijne niet gek zijn. ‘Je gaat de mensen uitleggen dat je weer een suikerfabriek gaat openen. Suma broko a suikerfabriek?’, vroeg hij stellig. Volgens Gangaram Panday is het diezelfde tegenpartij, die voor de neergang van de suikerfabriek te Commewijne heeft gezorgd. Hij merkte verder op bijzonder trots te zijn op president Bouterse. Volgens hem worden anderen president en het volk kan hun schaduw niet eens zien. ‘Andere reizen nu al naar Amerika en Nederland en het volk zal het gelag later betalen.’
Volgens de ex- VHP’er is de huidige regering ook de eerste, die zonder donatiemiddelen het land moest leiden. Ook zou binnen de gelederen van de VHP enige ontevredenheid zijn waar het gaat om de DNA-kandidaten. Sommigen vinden dat personen als Sharmila Kalidien-Mansaram en Dhiradj Soekhai zeker op de lijst geplaatst moesten worden en dat personen als Mahinder Jogi en Shailendra Girjasing niet meer geplaatst hoefden te worden. Andere zijn weer van mening dat de partij haar mond vol heeft om te propageren dat ze een nationale partij is, maar aan de kandidaten is de weerspiegeling van de Surinaamse bevolking niet te merken. Een ander deel vindt dat er een nieuwe leiding is, maar dat de werkwijze van de voorgaande voorzitters normaal wordt voortgezet.

  1. mensen 7
  2. ndp 5
  3. tegenpartij 5
  4. gaf 5
  5. bouva 4