1. vorige
  2. volgende

Minister relyveld bespreekt groot aantal problemen met inheemse dorpen para

Minister Steven Relyveld van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer bracht met een delegatie op 20 maart een werkbezoek aan de Inheemse dorpen Cassipora, Cabenda dorp en Mata.

Onder leiding van de desbetreffende dorpskapiteinen werden er krutu’s gehouden waarin de pijnpunten en noden van de dorpelingen naar voren werden gebracht. Het grondenrechtenvraagstuk liep als een rode draad door het geheel van de naar voren gebrachte problemen.

De minister heeft al de problemenaangehoord en heeft de dorpelingen beloofd zich te buigen over deze kwesties, laat het ministerie weten in een persbericht.

Dorpskapitein van Cassipora, Muriel Fernandes gaf aan zeer content te zijn met het bezoek van Relyveld. Hij is de eerste minister van RGB die het dorp heeft aangedaan. Met dit bezoek aan de dorpen geeft de bewindsman aan dat hij begaan is met het lot van de dorpelingen.

Een brandende issue dat door de kapitein werd aangehaald, is dat er grondaanvragen zijn gedaan in het dorp zonder dat de dorpsleiding in kennis is gesteld.Zij vreest dat met de ontsluiting die de bouw van de brug met zich heeft meegebracht, de aanvragen zodanig zullen oplopen, dat een groot deel van het dorp uitgegeven zal worden.

De angst leeft bij de dorpelingen dat zij hierdoor de rijkdommen die het bos hen biedt, hun ”supermarkt en apotheek” kwijt zullen raken.

De bewindsman geeft aan niet op de hoogte te zijn van de grondaanvragen. Hij geeft de verzekering dat hij geen enkele aanvraag zal goedkeuren. Doch zegt hij dat indien de dorpsleiding anders wenst hij zich zal buigen over het besluit.

Een ander kwestie dat naar voren is gebracht, is de ongecontroleerde houtkap die op Cassipora plaats vindt door een zekere ondernemer. De dorpelingen ondervinden niet alleen geluidsverlast, maar zijn ook bang dat er aan kaalkap wordt gedaan.Minister Relyveld gaf aan dat de zaak zijn aandacht heeft en gekeken zal worden naar een oplossing.

Tevens wilt de dorpsgemeenschap ook weten wat de status is van het dorp. De RGB- minister geeft aan dat de regering het dorp en de dorpsleiding erkent. Echter is het grondenrechtenvraagstuk een heel complexe.

Desondanks heeft hij samen met Lesley Artist, de voorzitter van de Vereniging van Inheemse Dorpen in Suriname (VIDS) tevens parlementariƫr en dorpskapitein van Redi Doti een model uitgewerkt, waarbij het oud indiaans dorp, Maho als pilot zal fungeren.

Als aanzet zal er een demarkeringsproces in de dorpen plaats vinden.De bedoeling is dat de dorpen in collectief verband in grondhuur uitgegeven zal worden. Minister Relyveld is de mening toegedaan dat dit een werkbare situatie is en dat hiermede de problematiek van het grondenrechtenvraagstuk tot het verleden zal behoren.

Ook in Cabendadorp blijkt het grondenrechtenvraagstuk een heet hangijzer te zijn. De dorpelingen wensen een eigen stuk grond te hebben. Zij vragen zich af waarom zij niet een stuk grond ingrondhuur kunnen krijgen.

Minister Relyveld zegt dat hij hierover geen besluit kan nemen. Hij heeft de dorpsleiding gevraagd om hierover een krutu te houden. De uitkomst hiervan zal bepalend zijn voor de dorpelingen.

Maar hiernaast legt hij de nadruk op het feit dat indien het besluit valt dat de dorpelingen individueel een perceel in grondhuur krijgen, er geen sprake meer zal zijn van een dorp. Het gezag van de dorpsleiding en alle Inheemse traditie en cultuur zal komen weg te vallen. Minister Relyveld geeft aan geen voorstander hiervan te zijn. De dorpelingen werden verderingelicht door Artist en de minister over het model dat is uitgewerkt door hem en de Vids.

Ook te Mata werd de oplossing het de grondenrechtenvraagstuk aan het publiek voorgehouden. De minister kreeg bijval met een applaus. Thans werd door de dorpelingen gevraagd als zij geen gemeenschapsbos kunnen aanvragen, omdat zij beperkt worden bij de jacht en visvangst. Het enige waarover het dorp beschikt is een Houtkapvergunning (HKV).

Andere problemen die aan de orde kwamen waren verlichting, sportaccommodatie, afbouw van het gemeenschapshuis en asfaltering van de weg. Minister Relyveld zegt dat deze problemenniet zijn ministerie raken, maar dat hij de boodschap zal doorgeleiden aan de desbetreffende collega ministers.

Ook hebben de dorpelingen hun bezorgdheid geuit over de zandafgravingen die dichtbij de afslag naar Mata plaats vindt. De minister zegt dat hij zijn collegaminister Jim Hok van Natuurlijke Hulpbronnen zal vragen om in te grijpen en geen toestemming meer te verlenen aan ondernemers om zand af te graven.

De dorpelingen wensen ook een scholencomplex in de omgeving van Zanderij. Minister Relyveld geeft aan dat hij anderhalf jaar terug hierover met de president heeft gesproken. Er werd door hem 10 ha grond op Zanderij 1 vrijgemaakt.

Maar bij het onderzoek van de bodemgesteldheid stuitte men op enkele onoverkomelijke problemen. Hij geeft aan dat er inmiddels een ander stuk grond is gelokaliseerd. De dorpelingen kunnen binnenkort uitkijken naar een multifunctionele scholencomplex.

  1. dorpelingen 13
  2. minister 12
  3. dorp 9
  4. relyveld 8
  5. geeft 7