157 tbc gevallen in 2014 geregistreerd

Het Nationaal Tuberculose programma(NTP) heeft in het afgelopen jaar 157 TBC gevallen geregistreerd. Dit is een lichte stijging in tegenstelling tot 2013.

In dat jaar werd er 141 TBC gevallen geregistreerd. De toename van het aantal gevallen is mede namens een verbeterde opsporing van TBC.

De infectieziekte tuberculose kwam in de vorige eeuw bijna niet meer voor in Suriname, maar is nu bezig aan een opmars. Tot de risicogroepen behoren mensen met een lagere weerstand, dus ook seniorenburgers en jonge kinderen, laat het NTP weten.

Op 24 maart 2015 wordt voor de 133ste keer Wereld Tuberculose dag over de gehele wereld herdacht. Dit jaar staat in het teken van het bereiken van alle TBC patiënten, garanderen van de behandeling en genezing van een ieder met Tuberculose (TBC).

Wereldwijd schat men dat er zich jaarlijks 9 miljoen nieuwe TBC gevallen voordoen. Daarvan wordt 1/3 niet ontdekt vanwege zwakke gezondheidszorgsystemen, onvoldoende financiële middelen en onvoldoende motivatie om Tuberculose als Public Health probleem te elimineren.

Het Nationaal Tuberculose programma roept hierbij alle relevante partners op om zich te blijven inzetten voor het vroegtijdig identificeren, behandelen en genezen van alle TBC patiënten.

Wereldwijd is nog steeds een financieel tekort van 2 miljard USD om de activiteiten uit te voeren die een adequate TBC bestrijding moeten garanderen. Een andere uitdaging is het steeds meer voorkomen van MDR (Multi Drug Resistent ) en XDR (Extremely Drug resistente) Tuberculose.

In 2013 waren er naar schatting 480000 MDR-TBC ontdekt. Deze vorm van TBC is veel moeilijker te behandelen dan TBC welke gevoelig is voor medicijnen. Voorts zijn de medicijnen vele malen duurder en hebben ernstigere bijwerkingen

Het Nationaal Tuberculose Program probeert middels bijscholing van relevante stakeholders, een bijdrage te leveren aan de bestrijding van tuberculose. Verder wordt gewerkt aan het vergroten van de awareness van TBC onder zowel de gezondheidswerkers als het algemeen publiek.

Met de implementatie van het DOTS programma in 2010 is er een verhoogde awareness van TBC bij de gemeenschap en gezondheidswerkers. Enkele uitdagingen voor het NTP is het waarborgen van therapietrouw voornamelijk bij drugsverslaafden en dak en thuislozen.

Verder wordt er gewerkt aan het verbeteren van de capaciteit van het laboratorium om resistentie voor TBC medicijnen te kunnen testen. Dit is van belang vanwege de toename van MDR wereldwijd.

Vanwege migratie van mensen uit landen met een hoge prevalentie voor TBC welk resistent is voor de gebruikelijke medicijnen, is het belangrijk om deze capaciteit te ontwikkelen. Ondanks tuberculose volledig te genezen is zien we toch dat er een aantal mensen overlijden aan de ziekte (10% in 2013). Meestal worden deze mensen te laat ontdekt of hebben andere chronische ziekten zoals HIV en suikerziekte

NTP doet een beroep op de gemeenschap om zich te laten onderzoeken bij verdenking op Tuberculose en ook een helpende hand te bieden aan hen die dat nodig hebben. Op gezondheidswerkers wordt een dringend beroep gedaan om de diagnostiek ten aanzien van Tuberculose niet onnodig uit te stellen. Het meest voorkomende verschijnsel bij TBC is hoesten langer dan twee weken.

Het NTP zal in het kader van wereld TBC dag voorlichting geven op verschillende scholen en aan andere relevante groepen die in aanmerking komen met tuberculose patiënten.

Heb je verschijnselen die verdacht zijn voor tuberculose, zoals hoesten langer dan twee weken en/of koorts, vermagering en nachtzweten, laat je onderzoeken op TBC via je huisarts of het nationaal tuberculose programma aan de Rode kruislaan, wordt opgeroepen.

Contact onderzoek

Als iemand TBC-ziekte heeft, gaat het Nationaal Tuberculose Programma na, met wie hij of zij dagelijks in contact is. Familieleden, collega’s, klasgenoten en anderen worden dan uitgenodigd om zich te laten testen.

  1. tbc 19
  2. tuberculose 16
  3. nationaal 5
  4. gevallen 4
  5. mensen 4