Inheemse dorpen vrezen woongebied kwijt te raken

Ondernemer Tauwnaar van het Cabendadorp geeft uitleg over bosproducten. (Foto: RGB) De bewoners van het dorp Casipora zijn bang dat met de ontsluiting van hun gebied de grondaanvragen voor hun omgeving zodanig zullen oplopen, dat een groot deel van hun dorp zal worden uitgegeven. Ze vrezen dat zij hierdoor de rijkdommen die het bos - hun supermarkt en apotheek - en biedt, zullen kwijtraken. Dorpskapitein Muriel Fernandes heeft de angsten van de dorpsbewoners voorgelegd aan minister Steven Relyveld van Ruimtelijke ordening, Bos- en Grondbeheer (RGB). Zij zegt dat er grondaanvragen zijn gedaan in het dorp, zonder dat de dorpsleiding daarvan op de hoogte is gesteld. De kapitein heeft verzekerd dat zij geen enkele aanvraag zal goedkeuren, “doch als de dorpsleiding anders beslist, zal ik daarvoor buigen.” Ook de ongecontroleerde houtkap door een ondernemer baart Casipora zorgen. Behalve geluidsoverlast die de dorpsbewoners ondervinden, zijn ze bang dat er aan kaalkap wordt gedaan. Het grondrechtenvraagstuk blijft de dorpelingen bezighouden. De bewoners van Cabendadorp willen een eigen stuk grond hebben en vragen zich af waarom zij niet een stuk in grondhuur kunnen krijgen. Relyveld die op werkbezoek was in het gebied, zegt dat hij hierover geen besluit kan nemen. Hij heeft de dorpsleiding gevraagd om hierover een krutu te houden. De uitkomst van de dorpsbijeenkomst zal bepalend zijn voor de inwoners. Relyveld heeft er wel op gewezen dat als de dorpelingen besluiten dat zij individueel een perceel in grondhuur willen, er geen sprake meer zal zijn van een dorp. Het gezag van de dorpsleiding en alle inheemse traditie en cultuur zal daarbij komen weg te vallen. De bewindsman is daar geen voorstander van. Hij heeft vrijdag naast Casipora en Cabendadorp, ook Mata bezocht.
  1. dorp 4
  2. dorpsleiding 4
  3. cabendadorp 3
  4. casipora 3
  5. relyveld 3