Regering stemt in met meer sociale projecten

De regering heeft aan het eind van de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee ingestemd met nog meer sociale projecten. Het gaat om het bestraten van wegen in onder andere Latour en omgeving. De regering zal de sociale projecten die bijkomen financieren uit beleidsmiddelen waar er nog voldoende financiën beschikbaar zijn.

André Misiekaba (Mega Combinatie/NDP) die pleitte voor de bestrating van wegen, zegt dat het gaat om toegangswegen die eerder 'zwampen en halve ravijnen' genoemd kunnen worden. Hij noemt de straten: Ellenweg, Vliegerstraat, Cricetstraat, Djoelstraat, Fajastonstraat, Partokarijoweg, Baitaliweg, Rattanweg, Pikinstonstraat, Kokostraat, Eridoriestraat, Tikipawstraat, Wakatjopoestraat, Zaklopenstraat, Mastklimmenstraat, Fatheeweg, Tapaistraat, Tonkistraat, Jowjowweg, Lachmonstraat, Mangreeweg, Hockeystraat, Santoweg, Kastistraat, Sewramweg, Salioweg, en de Ladiweg.

De toezegging om meer sociale projecten uit te voeren werden gedaan door vicepresident Robert Ameerali. De regering stemt ook in met het oprichten van een Woningbouwfonds. Ameerali zegt dat dit bij wet zal worden vastgelegd. Amzad Abdoel (Mega Combinatie/NDP) had gepleit voor dit fonds. Hij stelde voor SRD 150 miljoen in het fonds te stoppen. Ameerali deelt mee dat de regering dit in overweging heeft genomen en dat er een startkapitaal van SRD 115 miljoen in het fonds zal worden gestopt.

Andere toezeggingen zijn extra SRD 5 miljoen voor het opzetten van sportcentra. Dit geld zal worden gehaald uit het Staatsolie Sportfonds. Ook zal de regering meer investeren in het stimuleren van sporters.
  1. regering 5
  2. sociale 3
  3. projecten 3
  4. ameerali 3
  5. fonds 3