Plan voor ontwikkeling Caricom in de maak

Ministers van Buitenlandse zaken van de Caricom hebben tijdens de vergadering van de Community Council, vorige week, gesproken over het strategische plan voor ontwikkeling van de regio en de agenda van de 35ste reguliere vergadering van staatshoofden en regeringsleiders die begin volgende maand in Antigua and Barbuda zal plaatsvinden.

Een onderdeel van de realisatie van het strategische plan is de hervorming van het Caricom Secretariaat, zodat op de juiste wijze kan worden ingespeeld op de noodzakelijke veranderingen die moeten plaatsvinden. In alle lidstaten zijn er consultaties gehouden door een team van deskundigen dat het veranderingsproces van de Caricom moet begeleiden. Uit de diverse consultaties is uiteindelijk een derde ontwerp strategisch plan opgezet.

Kanttekeningen
Over dit derde plan is gesproken tijdens de vergadering. In april was het plan verzonden door het ministerie van Buitenlandse Zaken (Buza) naar alle ministeries, het bedrijfsleven en de Nationale Assemblee voor commentaar. De lidstaten hebben tot 30 mei 2014 de tijd om hun kanttekeningen te plaatsen. Het definitief plan zal door het Caricom Secretariaat worden besproken gedurende de 35ste Reguliere Vergadering van Staatshoofden.

Het Strategisch Plan identificeert zes strategische prioriteiten voor de regio: het opbouwen van economische veerkracht, sociale weerbaarheid, milieu veerkracht, technologische veerkracht, versterking van de Caricom-identiteit en de geest van de gemeenschap en versterking van goed bestuur.
Verder is er speciale aandacht voor gecoördineerd buitenlandsbeleid, onderzoek, planning, ontwikkeling en vernieuwing, zegt de voorlichting van Buza.
  1. plan 7
  2. caricom 5
  3. vergadering 4
  4. strategische 3
  5. veerkracht 3