Ambtenaren van het Ministerie van Ruimtelijke Ordening

Ambtenaren van het Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) zijn zeer gebelgd over de plotseling veranderde houding van minister Steven Relyveld. De werksituatie is met de komst van de nieuwe directeur, Chantal Doekhie zodanig verstoord dat het niet meer prettig werken is en de ambtenaren begrijpen niet dat de Minister haar handelen goedkeurt. 

Voor het aantreden van Chantal Doekhie als direkteur op dit ministerie verliepen alle werkzaamheden probleemloos. Nu heerst er een chaotische toestand op dit ministerie, omdat ambtenaren niet begrijpen wat er precies aan de hand is en waarom er ineens zoveel veranderingen worden doorgevoerd, terwijl de minister dit eerder niet nodig achtte. Zij zijn de autoritaire houding van directeur, Doekhie, meer dan zat.Vanaf haar aantreden voert de directeur een misbeleid uit en is er vanwege haar rancuneuze gedrag miscommunicatie tussen haar en diverse personeelsleden ontstaan. Zij schroomt er zelfs niet voor om mensen op de verschillende afdelingen tegen elkaar uit te spelen. Ook zijn op verschillende afdelingen, afdelingshoofden en of -coördinatoren zonder bijzondere opgaaf van reden overgeplaatst.

Ambtenaren die jarenlang in dienst zijn van het ministerie van R.G.B. en nog nooit een probleem hebben ondervonden in het uitvoeren van hun functie, hangt ineens ontheffingen boven het hoofd. Ook worden ambtenaren plots overgeplaats naar andere afdelingen. De directeur geeft aan, dat zij de besluiten neemt in opdracht van de minister. Zij gaat zelfs zover dat zij het beleid van de minister wil uitstippelen. De ambtenaren menen dat indien dat het geval is, de president de minister naar huis kan sturen. "Dit zou wel heel jammer zijn, omdat minister Relyveld samen met zijn team ontzettend goed werk heeft verzet." Zelfs het werkteam van de minister dreigt uiteen te vallen en dit alleen om het gedrag van de directeur. Zelfs het secretariaat van de minister en de mensen dichtbij de minister worden niet bespaard. Ook daar wil zij de lakens uitdelen. Op de afdeling Juridische Zaken wil zij personeelsleden vervangen, omdat die volgens haar niet goed functioneren.

Ook bij de stichtingen waar zij totaal geen zeggenschap heeft, wil zij bepalen wie daar te werk gesteld wordt. De directeuren en de bestuursleden van de stichtingen zijn de minister verantwoording verschuldigd en niet de directeur. Al deze handelingen worden tezamen met de adviseur van de directeur, de echtgenote van een hooggeplaatste regeringsfunctionaris gepleegd. De angst leeft dat deze functionaris nu ook kan beschikken over alle informatie van RGB, gezien zijn echtgenote alle stukken van de directeur onder ogen krijgt en zo confidentiele informatie het ministerie rakende kan doorspelen. Bij de ambtenaren leeft het idee dat nu, kort voor de verkiezingen, mogelijk door haar gespeculeerd kan worden met gronden, vandaar dat zij dichtbij de directeur is. De ambtenaren vragen zich af hoe de minister zo kort voor de verkiezingen zo een rancuneus beleid kan voeren. Minister Relyveld heeft een target gesteld om nog voor de verkiezingen een groot aantal grondbeschikkingen uit te reiken. "Wij vragen ons af of de minister zijn streven kan waar maken, gezien het huidig gevoerd beleid zeer demotiverend is voor de RGB- ambtenaren", zegt een zeer verhitte ambtenaar die anoniem wenst te blijven. De ambtenaren geven aan dat de situatie op het ministerie van RGB helemaal vertroebeld is, en dat deze grote onrust niet gezond is, gelet op de verkiezing die over enkele weken zal worden gehouden. Het was de minister nu juist gelukt om samen met zijn team het ministerie in rustig vaarwater te brengen.

Wat de ambtenaren ook zeer kwalijk vinden, is dat de direkteur pertinent weigert het dienstvoertuig die haar tot beschikking is gesteld, te gebruiken omdat het voorzien is van een blauwe kentekenplaat. Daarom heeft zij een schrijven gericht aan het ministerie van Openbare Werken, om de privéwagen van het bedrijf Petroleum Logistiek Suriname N.V.te Nickerie, welke zij dagelijks rijdt van brandstof te voorzien. Behalve deze misstanden, handelt zij ook buiten de comptabele regels om. Er zijn gordijnen voor haar kamer aangeschaft, waarbij de gordijnen eerst zijn aangeleverd en overeengekomen is dat de rekening later zal volgen, terwijl eerst een bestelbon opgemaakt dient te worden. Een ander zaak dat wordt aangegeven is dat Doekhie kort na haar aanstelling, gebruik makend van haar functie als directeur, via het ministerie een mobiele telefoon heeft aangeschaft voor privégebruik. Met telesur is overeengekomen dat de afbetaling maandelijks meegenomen zal worden samen met de overige telefoonrekeningen. De gemoederen op het ministerie zijn dusdanig verhit dat indien ingrijpen van minister Steven Relyveld van RGB achterwege blijft, het werk lamgelegd zal worden.

Medewerkers RGB
  1. minister 16
  2. ambtenaren 11
  3. ministerie 10
  4. directeur 10
  5. rgb 7