Ramdin blikt tevreden terug op 10 jaar in de OAS-top

Albert Ramdin neemt op 10 juli afscheid als assistent-secretaris-generaal van de OAS. Met nog drie maanden te dienen in de functie van assistent secretaris-generaal bij de Organisatie voor Amerikaanse Staten (OAS), kijkt de Surinamer Albert Ramdin nu naar verdere carrièremogelijkheden. Hij heeft intussen opties en aanbiedingen gekregen vanuit Suriname, het bedrijfsleven, internationale financiële instellingen en wereldorganisaties, zegt hij aan Starnieuws. “Ik ben momenteel bezig deze in overweging te nemen en te evalueren. Vooralsnog heb ik het enorm druk met de transitie periode in de OAS.” Ramdin zegt dat zijn aandacht tegelijk uitgaat naar de voorbereidingen voor de zevende Summit of the Amerika’s te Panama in april, de OAS Algemene Vergadering in juni en het vertegenwoordigen van de organisatie op verschillende ontmoetingen. Hij zal op 12 juli formeel afzwaaien. “Na tien jaren actief en intensief functioneren in een organisatie waarin ik een enorm geloof heb, is een punt zetten achter deze periode in mijn carrière natuurlijk met gemengde gevoelens.” Hij blijft echter nuchter en realistisch: er is een tijd van komen en gaan. De werkperiode bij de OAS omschrijft hij als leerrijk, productief, hectische periode van politiek, beleid en diplomatie op een hoog niveau. “Ik heb uitermate genoten van de gelegenheid om op dit niveau multilaterale diplomatie te bedrijven, moeilijke onderhandelingen tot een goed einde te brengen en ten diensten te staan van de lidlanden en vooral de bevolking van de Amerika's.”Toekomst OAS Vorige week hebben de OAS-lidlanden Luis Almagro en Nestor Mendez gekozen als de nieuwe secretaris-generaal en assistent-secretaris-generaal. Elke verandering brengt nieuwe uitdagingen met zich mee, reageert Ramdin op de gehouden verkiezing. Hij ziet graag dat de nieuwe top het proces inzake de strategische visie continueert, daar de wereld en het Westelijk halfrond veranderd zijn. Democratische processen hebben nieuwe leiders met nieuwe ideeën voortgebracht, legt hij uit. Lidlanden hebben moeite met deze realiteit, maar moeten zich evenals de OAS hieraan aanpassen. “Dit is één van de eerste dingen die Mendez moet aanpakken en voortzetten, daar dit proces al door de zittende secretaris-generaal José Miguel Insulza en mijn persoon is ingezet.”“Een ander aandachtspunt is het scheppen van meer vertrouwen in de organisatie. Elk lid heeft een stem die wij moeten respecteren, een belangrijk principe binnen het multilateralisme. Een vaak gehoorde klacht is dat de OAS gedomineerd wordt door Amerika en teveel aandacht aan de positie van dit land wordt gegeven. Hoewel Ramdin niet eens is met deze beschuldigingen, geeft hij aan dat het een perceptie is die binnen de lidlanden leeft. “De enige manier om dit aan te pakken is door meer vertrouwen te scheppen.” Ramdin neemt op 10 juli afscheid van zijn werkplek en zegt zijn bijdrage op constructieve manier te blijven leveren aan het vervolg onder nieuw leiderschap.
  1. oas 9
  2. ramdin 6
  3. secretaris 5
  4. generaal 5
  5. nieuwe 5