Als wij vandaag niet lezen sterft dobru morgen

De stichting Pro-humaniteit brengt in verband met de tachtigste geboortejaardag van Dobru (Robin Raveles) een lofdicht ter ere van deze grote Surinamer.

In de Surinaamse literatuurgeschiedenis zijn er weinig namen van werkelijk groot gewicht en internationale allure. Dobru was een meester. Hij vertolkte met emotionele kracht de gevoelens van het volk. Hij was vormgever van het Surinaams nationalisme en het Sranantongo als schrijftaal, laat de stichting optekenen.

Het gezegde ‘Als wij vandaag niet lezen’ is een gezegde, een educatieve capsule, een prikkel tot nadenken over taal, lezen en vooruitgang ontworpen en uitgegeven als poster door de Stichting Pro-humaniteit.

Wij herinneren ons de uitspraak van mevrouw Elfriede Baarn-Dijksteel, voorzitter van Naks: “Wie schrijft, die blijft. Bika Dobru na wan ye-ye di sa tan hori baka gi wortu nanga tongo.”

Voorzitter Henk Doelwijt van de stichting Pro-Humaniteit: ‘Robin blonk niet alleen uit in woordkunst, maar ook in ideologie, filosofie en nationalisme.’

De Republiek Suriname in haar veertigste onafhankelijkheidsjaar en de aanstaande algemene verkiezingen doet er goed aan om het volgende tot zich te nemen.

Dobru, in de bloei van zijn leven gezeten op zijn balkon aan de Waaldijkstraat in 1978 sprak: ‘Waarom moeten mensen het verschil leren tussen goed en kwaad? Om de wereld te verbeteren. Om de mensen in vrede met elkaar te laten leven. Want wanneer u iets kwaad doet, dan stoort u uw medemens. En als uw medemens verstoord is, zult ook u niet onverstoord kunnen leven. Dan zal de vrede onder de mensen verstoord zijn. Dat is wat zonde is. Uw naaste is uw medemens. Als u van uw medemens houdt zoals u van uzelf houdt, dan zult u niets tegen hem doen wat u niet voor uzelve wilt, dan zal er vrede heersen op aarde. En God zal u de hemel geven. Amen!’

  1. stichting 4
  2. dobru 4
  3. medemens 4
  4. pro 3
  5. humaniteit 3