1. vorige
  2. volgende

Oppositie wil uitleg regering over uitgifte deel waterkant

Twaalf leden van De Nationale Assemblee(DNA) hebben vandaag een interpellatievoorstel ingediend. De Regering wordt uitgenodigd op de meest korte termijn De Nationale Assemblee zo omstandig mogelijk te informeren over deze uitgifte in het centrum van de stad.

Hieronder de overwegingen van de indieners:

Overwegende ,

-dat uit verkregen informatie blijkt dat deze Regering onlangs aan N.V. Cactus het recht van grondhuur heeft verleend op het perceelland, groot 1,1356 ha, gelegen in het district Paramaribo, tussen de Keizerstraat en de Heiligenweg;

-dat deze uitgifte is geschied voor het opzetten van een winkelcentrum door een N.V. die een maatschappelijk kapitaal heeft van SRD5000; waarvan is gestort slechts SRD 1000;

-dat volgens informatie de Staat zal inkomen in deze investering met 15,0 miljoen dollars, dat uit de Petrocaribe deal zal getrokken;

-dat deze deal vergelijking vertoond met de staatsinvestering ten behoeve van een particulierin de cassave verwerkingsfabriek, die nooit enige cent heeft opgebracht;

-dat deze investering een van de meest naar corruptie stinkende deals in Suriname is;

-dat gesloten leningen moeten worden terug betaald, eventueel met rente en gemaakte kosten;

-dat ook een lening uit de Petrocaribe deal terug betaald zal moeten worden door de staat en derhalve in de direct productieve sector zal moeten worden ingezet voor de vergroting van onze verdiencapaciteit;

– dat volgens bekomen informatie geen haalbaarheidsstudie van het voorgenomen investering is overlegd aan de staat, hetgeen deze uitgifte doet rieken naar speculatie en bevoordeling van een partij loyalist van de huidige Regering;

-dat de Regering beloofd heeft middels de regeringsverklaring een transparant grondbeleid te zullen voeren;
-dat door de Regering geen inhoud wordt gegeven ook aan deze belofte;

Het interpellatievoorstel is getekend door de volgende leden:

Dhr. Randjietsingh
Dhr. Santokhi
Dhr. Somohardjo
Dhr. Tjin-A-Tsoi
Dhr. Girjasingh
Dhr. Rathipal
Mevr. Wijdenbosch
Mevr. Djojoseparto
Dhr. Marsidih
Dhr. Sakimin
Dhr. Castelen
Dhr. Gajadien

  1. regering 5
  2. uitgifte 3
  3. informatie 3
  4. staat 3
  5. investering 3