Groep Cyrus wint verkiezingen ex-militairen in Nickerie

Renato Cyrus en zijn groep hebben de bestuursverkiezingen van de Vereniging van Veteranen en Ex-militairen in Suriname donderdag in Nickerie gewonnen. Al geruime tijd heerst er onrust tussen het bestuur onder leiding van Cyrus en de actiegroep Waldo Jameson. Uiteindelijk werd besloten om bestuursverkiezingen te houden.

Van de 240 geregistreerde ex-militairen hebben 54 hun stem uitgebracht. De groep onder leiding van Waldo Jameson kreeg 8 stemmen terwijl de groep Cyrus 44 binnenhaalde. Tweestemmen waren ongeldig. Voor deze verkiezing die onder toezicht stond van de stichting Nazorg Ex-militairen en Dienstplichtigen, is een heus stembureau ingericht in de professor Ali Kazerne in Nickerie. Het stembureau stond onder voorzitterschap van Revellino Landveld.

De vertegenwoordiger van de groep Cyrus in Nickerie, Brian Ho- A-Sjoe en de waarnemer van de groep Jameson, John Ramcharan, zijnteleurgesteld in de opkomst. Ze wachten nu het resultaat van Paramaribo af. “Wie ook winnen mag, belangrijk is dat de gelederen gesloten worden, waardoor het nieuwe bestuur in alle rust gedurende drie jaren het werk voor de belanghebbenden kan voortzetten”, zeggen beiden. Landelijk hebben zo’n 1500 ex-militairen de gelegenheid gehad om hun stem uit te brengen op de groep Cyrus of Jameson. De officiële uitslag van de verkiezing wordt op maandag bekendgemaakt.

ASP
  1. groep 6
  2. cyrus 5
  3. militairen 4
  4. jameson 4
  5. nickerie 3