1. vorige
  2. volgende

Assembleeleden hekelen gronduitgifte aan NV Cactus

Twaalf Assembleeleden van de oppositionele partijen hebben een interpellatievoorstel ingediend over gronduitgifte aan NV Cactus (de ondernemer Guno Chin A Sen). De regering heeft het recht van grondhuur verleend aan deze NV op het perceelland, groot 1,1356 ha, gelegen tussen de Keizerstraat en de Heiligenweg. De uitgifte is geschied voor het opzetten van een winkelcentrum door een N.V. die een maatschappelijk kapitaal heeft van SRD 5000; waarvan is gestort slechts SRD 1000. Volgens informatie zal de Staat inkomen in deze investering met 15 miljoen dollars, die uit de Petrocaribe deal zal getrokken. Deze deal vertoont vergelijkenis met de staatsinvestering voor een particulier in de cassave verwerkingsfabriek, die nooit enige cent heeft opgebracht. De oppositieleden stellen dat deze investering een van de meest naar corruptie stinkende deals in Suriname is. Gesloten leningen moeten worden terugbetaald, eventueel met rente en gemaakte kosten. Ook een lening uit de Petrocaribe deal zal terugbetaald moeten worden door de staat en derhalve in de direct productieve sector zal moeten worden ingezet voor de vergroting van onze verdiencapaciteit. Volgens bekomen informatie van de assembleeleden is er geen haalbaarheidsstudie van de voorgenomen investering overgelegd aan de Staat, hetgeen deze uitgifte doet rieken naar speculatie en bevoordeling van een partijloyalist van de huidige regering. De regering heeft beloofd middels de regeringsverklaring een transparant grondbeleid te zullen voeren. Door de regering wordt geen inhoud gegeven ook aan deze belofte, zeggen de assembleeleden. Ze vragen aan de regering om op de meest korte termijn De Nationale Assemblee zo omstandig mogelijk te informeren over deze uitgifte in het centrum van de stad.De assembleeleden die hebben geïnterpelleerd zijn: Radjkoemar Randjietsingh, Chan Santokhi, Paul Somhardjo, Arthur Tjin-A-Tsoi, Shelendra Girjasing, Mahinder Rathipal, Ruth Wijdenbosch, Martha Djojoseparto, Soetimin Marsidih, Hendrik Sakimin, Guno Castelen en Asiskumar Gajadien.
  1. regering 5
  2. assembleeleden 4
  3. uitgifte 3
  4. staat 3
  5. investering 3