Nep nieuws rijdt Covid-19-vaccinatiecampagne binnenland in de wielen

PARAMARIBO - “Onze vaccinatiecampagne kan vlotter. Helaas, het verspreiden van nep nieuws gaat veel sneller dan het verspreiden van de correcte informatie en we leven in een tijd waar mensen negatieve, sensationele dingen eerder geloven.” Dat is de conclusie die Maureen van Dijk-Wijngaarde trekt. De onderdirecteur van de Medische Zending beaamt tegenover de Ware Tijd dat de gezondheidsorganisatie gebukt gaat onder de gevolgen van nep nieuws in het binnenland.

Zij was dinsdag aanwezig tijdens de derde vaccinatiedag in het inheemse dorp Powakka. De functionaris houdt hoopt dat de huidige trend kan worden omgebogen. "Het kost wel wat meer tijd, maar als mensen merken dat bij moeilijke vragen je de informatie voor hen gaan uitzoeken, kom je eerder als betrouwbare bron van informatie over."

Van Dijk-Wijngaarde constateert dat er onder de inheemse dorpen in Para een groeiende interesse is voor het vaccin. "Maar we zijn nog niet waar we willen zijn wat betreft het vaccineren. Wat wel buiten kijf staat is dat wij zoveel als mogelijk op een verantwoordelijke manier vaccineren."

De onderdirecteur van MZ hoopt dat in het dorp Powakka zelf meer interesse wordt getoond. Omliggende woongebieden zoals Redi Doti en Pierrekondre hebben veel van hun bewoners aangemoedigd om zich te laten vaccineren. "Ik denk dat wij wat meer tijd moeten besteden aan communicatie."

Bij de marrons vlot het vaccineren totaal niet. In het Boven-Surinamegebied geloven de mensen niet in Covid-19, onthult het MZ-directielid. Het personeel trekt parallellen met hiv/aids. "Toen geloofde men ook niet dat hiv/aids bestond. Dat zien we terug met het coronavirus. Je kan iemand niet overhalen om tevaccineren als die niet gelooft dat het virus bestaat", geeft ze een beeld van de complexiteit van het probleem.

Er moet volgens Van Dijk-Wijngaarde meer bewijs worden geleverd dat Covid-19 werkelijk bestaat, maar ook met de mensen moet meer worden gesproken. "Ik denk dat ook het cultureel aspect een factor is." De inheemsen in Boven-Suriname bijvoorbeeld wijzen erop dat het coronavirus geen nieuwe ziekte is en dat het kan worden verholpen met traditionele medicijnen. Deze stellingname is niet nieuw. "Van hen weten we dat ze geen dengue kennen zoals wij dat noemen. Ze weten wel wat de verschijnselen zijn en onder welke (weers)omstandigheden het optreedt."

Met al deze zaken geconfronteerd in de praktijk, ontkomt Van Dijk-Wijngaarde er niet aan te moeten toegeven dat het vaccinatieplan moet worden bijgesteld. "We zullen naar de verschillende dorpen moeten gaan. Het zal wat tijd nemen, in detail is het veel meer werk dan je in dat grote plan verwoordt, maar gaandeweg leren we."

  1. tijd 5
  2. mensen 4
  3. dijk 4
  4. wijngaarde 4
  5. informatie 3