Ambassadeurs van China, India en VS bij HI-minister

Minister Don Tosendjojo van Handel en Industrie (HI) heeft de ambassadeurs van de Verenigde Staten van Amerika, de Volks republiek China en van India in afzonderlijke kennismakingsbezoeken ontvangen. De diplomaten hebben allen het belang onderstreept van een goede samenwerking van hun land met Suriname.

Jay Anania, ambassadeur van de Verenigde Staten van Amerika pleitte voor een optimale logistieke infrastructuur tussen Suriname en de VS. Hij haalde de open sky agreement aan en stelde dat een goed luchtvaartverkeer de intensiteit verhoogt van ontwikkelingen in de private sector en het toerisme.

De residerende ambassadeur van de Volks Republiek China, Z.E. Yang Zigang sprak zijn waardering uit over de manier waarop de regering van Suriname de vriendschappelijke band met China en Suriname versterkt. Hij gaf aan dat zijn missie is, om de handelsrelatie tussen de Volks Republiek China en Suriname te versterken en de samenwerking op het gebied van handel, investeringen en cultuur te promoten.

Bij het kennismakingsbezoek van ambassadeur Subashini Murugesan van India aan Tosendjojo, heeft de bewindsman aangegeven, dat hij de samenwerking, die reeds is ingezet door zijn voorganger, zal voortzetten. De Indiase diplomaat sprak over het Indian Technical & Economic Coöperation program dat in uitvoering is. De uitwisseling van kennis en deskundigheid staat centraal in dit programma, dat ook beurzen en trainingsmogelijkheden aanbiedt. Murugesan wees erop, dat India de goede bilaterale samenwerking op onder meer, landbouwgebied wenst voor te zetten.

Op 16 en 17 oktober 2014 zal er in New Delhi een India- LAC investment Conclave worden gehouden. De ambassadeur moedigt Surinaamse deelname aan, zegt de voorlichting van HI.
  1. suriname 5
  2. china 4
  3. india 4
  4. samenwerking 4
  5. ambassadeur 4