Leger na bijna dertig jaar terug in Brokopondo

PARAMARIBO, 31 mei – Het Nationaal Leger van Suriname is na ruim twintig jaar weer permanent gevestigd in het district Brokopondo. De Sergeant K. Blanca kazerne te Brownsweg moet voor meer staan dan alleen maar een stukje macht, zegt legerbevelhebber Ronny Benschop. Brokopondo is ook niet het eerste het beste district.

Grote voorraden mineralen maken het tot een broeinest van allerlei activiteiten. “Het zal de taak zijn van het leger om rust, orde en veiligheid te herstellen. Het gebied waarin u zult opereren is rijk aan natuurlijke hulpbronnen waarvan de opbrengsten de staat Suriname en de gehele bevolking ten goede moeten komen.Sta niet toe dat door oneigenlijke handelingen onze natuurlijke hulpbronnen in verkeerde handen terechtkomen”, zei Benschop tegen de eerste eenheid van de kazerne.

De kazerne werd vernield tijdens de oorlog tussen het leger en het Jungle Commando. Sergeant Blanca behoort tot de tientallen militairen die het leven lieten tijdens de oorlog. “De grond waarop u staat, is door uw wapenbroeders verdedigd. In sommige gevallen hebben zij zelfs het hoogste offer gebracht”, aldus Benschop.Plaatselijke gemeenschappen en ondernemers hebben vaker aangedrongen op terugkeer van het leger. De militairen moeten de politie bijstaan bij het handhaven van gezag.

  1. leger 4
  2. kazerne 3
  3. suriname 2
  4. district 2
  5. brokopondo 2