1. vorige
  2. volgende

Acties Esther stichting worden opgeschort

De actie van het personeel Ester Stichting was een jaar geleden ook al opgeschort. (Archieffoto) De personeelsbond van de Esther Stichting heeft besloten onmiddellijk zijn acties op te schorten. Na zes maanden waarin tot 12.00 uur is gewerkt en het hoognodige werd gedaan voor de bejaarde bewoners van de instelling, zal de werksituatie nu worden genormaliseerd. Bondsvoorzitter Murwin Leeflang zegt dat alles er op wijst dat het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) dat verantwoordelijk is voor de stichting, de toezeggingen die het heeft gedaan stapsgewijs nakomt. Nadat in februari het tekort aan personeel enigszins is teruggebracht, zal er ook een directeur worden aangesteld.Het ontbreken van een directeur en een team om leiding te geven aan de stichting was de belangrijkste reden voor het personeel om in actie te gaan. De toezegging voor het aanstellen van een directeur is wel vaker gedaan, maar zal volgens Leeflang deze keer echt plaatsvinden. “We hopen niet dat er weer vertraging komt in het aanstellen van een directeur. We hebben daarom besloten niet te praten over het opheffen van de actie, maar van opschorting totdat we inderdaad de directeur bij de Esther stichting zien.” Over wie de toekomstige directeur zal worden kan de bondsman nu niets zeggen, omdat de aanstelling een aangelegenheid is van het kabinet van de vicepresident.Hij vertelt dat het tekort aan personeel in de afgelopen twee maanden langzaam is ingelopen. “Het is na zo een lange periode een verademing dat de keuken van de instelling normaal kan functioneren met genoeg personeel, waardoor er geen extra werk verricht hoeft te worden door ontevreden en vermoeid keukenpersoneel.” Er is ook gezorgd voor beveiliging en personeel die over de instelling moeten waken. De laatste aanvulling is die van verplegend en medisch personeel. De nieuwe medewerkers zijn ter beschikking gestelde krachten vanuit het ministerie van Sozavo op contractbasis. De bondsman hoopt dat deze mensen voor langere tijd of permanent blijven.

Wilfred Leeuwin
  1. personeel 7
  2. directeur 6
  3. stichting 5
  4. actie 3
  5. gedaan 3