1. vorige
  2. volgende

Eerste Protocol Officers Week in Suriname

De Protocol Officers Week is een week waarbij de protocol officers in het gehele land bij elkaar komen om met elkaar van gedachten te wisselen over protocollaire zaken, welke aandacht behoeven. En het is ook de week waarin extra aandacht besteed wordt aan protocol. Het is de eerste keer dat dit in Suriname wordt gehouden. Er is dan ook een hoofdsponsor bereid gevonden om de kosten te helpen dragen, die met zo een evenement gepaard gaan. Elegance Hotel is bereid gevonden om als hoofdsponsor op te treden tijdens deze week.
Protocol is niets anders dan het verstevigen en bijhouden van relaties op elk niveau, zowel in het officiële alsook in het zakenleven. Het wordt ook wel omschreven als het erkende systeem van internationale hoffelijkheid. Het is het bindmiddel in elke organisatie of samenleving, die ervoor zorgt dat er geen chaos optreedt.
Het doel van de Protocol Officers Week is dat mensen die protocolwerk verrichten, met elkaar gaan netwerken en bijpraten over de nieuwe ontwikkelingen binnen het werkgebied en ook het internationale nieuws. Een ander doel is dan ook de gemeenschap uitleg te geven over zaken waarmee ze in aanraking komt, maar er niet goed mee weet om te gaan. Een voorbeeld is ‘de uitnodiging’ of het zingen van het ‘nationaal volkslied’.
Iedereen die een training over protocol heeft gevolgd en zij die in een protocolfunctie zitten, mogen meedoen. Daarnaast mag een ieder die belangstelling heeft voor protocol, aan de discussieavonden meedoen.
  1. protocol 7
  2. week 5
  3. officers 3
  4. elkaar 3
  5. gaan 3