Eerste wet V7: registratie vermogens publieke functionarissen en anticorruptie-instituut

De VHP-voorzitter en de coördinator van de politieke combinatie V7 heeft geen afstand gedaan van zijn oorspronkelijke anticorruptieplannen uit 2007. Dat bleek zaterdag tijdens een uitgebreid interview in het programma KAAK van RBN. De eerste wet die V7 zal voorstellen aan DNA als ze aan de macht komt, is een anticorruptiewet waarin aan alle publieke functionarissen de plicht zal worden opgelegd om jaarlijks hun vermogen (bankbalans, bezittingen roerend en onroerend goed) en zijn schulden bij de notaris te doen registreren. Dat niet alleen, V7 zal ook een anticorruptie-instituut als eerste wet aanbieden aan DNA. Dit instituut zal de bewegingen in de vermogens en de schulden in de gaten houden en pieken en dalen onderwerpen aan een onderzoek. Het is niet gezegd voor de VHP-voorzitter, maar gevoeglijk wordt ervan uitgegaan dat onverklaarbare pieken zullen leiden tot eventuele vervolging dan wel ontheffing uit de betreffende functie. Dit is de eerste grote en belangrijke belofte, die de VHP en de V7 doen in aanloop naar de verkiezingen. Dat is voor de kiezer een belangrijke punt op basis waarvan straks besluiten kunnen worden genomen bij het stemmen. De voorzitter zei dat deze maatregelen als eerste wet zullen worden aangeboden. Dat betekent dat het hier gaat om een topprioriteit die niet zal wijken, ook bij een samenwerking met een andere partij of combinatie niet. Als het een tiende wet of een lagere wet zou zijn, dan zou de kans er zijn dat het wijkt, maar een eerste wet zal niet wijken omdat het dan om een topprioriteit en een principiële zaak gaat. Deze wet zal maken dat publieke functionarissen van hoog (minister, DNA-lid, directielid, zittende en staande magistratuur, dc’s etc..) naar laag verantwoording zullen moeten afleggen over vergaarde rijkdommen, met name die welke niet logischerwijs voortvloeien uit de hoofd- en nevenactiviteiten die zij uitoefenen. Vermeld moet worden dat deze plicht door deze zelfde VHP-voorzitter als technocratische Justitieminister (2005-2010) in het parlement was gebracht als onderdeel van zijn anti-corruptiewet in 2007. Kennelijk had hij het toen niet nodig gevonden om politieke afstemming te plegen met zijn partijgenoten. Dit deel van de anticorruptiewet en de plicht voor de burger om vermeende corruptiegevallen aan te melden, kwamen in zwaar onweer in DNA, met name door onterechte kritiek van zijn eigen partijgenoten. De wet werd terugverwezen naar Juspol en raad eens …. toen het tweede herziene concept van de anticorruptiewet terugkwam in DNA was onder meer dit deel van het verplicht registreren van het eigen vermogen door publieke functionarissen weggeveegd. Deze wijziging was gepleegd, omdat de politiek dat had geëist. Maar deze wijziging bleek een onthoofding te zijn, want van de anticorruptiewet was niets overgebleven. Toen de wet voor een tweede keer in DNA belandde, vond de parlementaire leiding deze niet waardig genoeg om het weer op de agenda te zetten, het had niets meer om het lijf. Nu de NHP-voorzitter dezelfde wettelijke maatregelen die zijn partijgenoten in 2007/2008 torpedeerden, weer belooft als eerste in DNA te brengen, kunnen we uitgaan van ‘voortschrijdend inzicht’ binnen de partij en binnen de combinatie. Omdat deze wettelijke maatregel als eerste aan DNA zal worden aangeboden, mag de kiezer vanwege deze belofte uitgaan dat hierover goed is afgestemd binnen V7 en dat er geen partijen zijn die het ermee niet eens zijn. De VHP’ers zijn dus wat corruptie betreft ‘teruggekomen’ en zijn wijzer geworden. Dat is wat de VHP-voorzitter en V7- coördinator belooft aan het volk. Het is een sterk en duidelijk statement van de politicus, te vergelijken met ‘de kruistocht tegen corruptie’, die president Bouterse van de NDP deed in 2010. Deze belofte heeft de president en voorzitter van de NDP nooit getracht uit te voeren. Hij heeft gedaan alsof corruptie in Suriname nooit heeft bestaan. Hij heeft nooit wettelijke maatregelen voorgesteld die in DNA zijn behandeld. Sterker nog: het woord ‘corruptie’ die de president in 2010 nog kende, heeft hij in 2012, 2013, 2014 en 2015 formeel nooit meer in de mond genomen. Hij verbande het woord weg uit zijn geheugen. De grootste leugen van de huidige president en zijn politieke partij tegenover het volk van Suriname is dat van de niet ingeloste belofte van de kruistocht tegen corruptie. Voor het volk is de voormalige OW-minister het gezicht van de ongestrafte corruptie tijdens president Bouterse. De man prijkt parmantig naast de president als een toppoliticus die zich opmaakt voor de periode na 2015. Dat is ook een belofte: dat wanneer de NDP komt, niets gedaan zal worden aan het leegroven van de staatskas, integendeel. Nu hebben we aan de ene kant een combinatieleider, een politicus die concrete anticorruptiemaatregelen belooft met een timeline, en een partijleider die het woord uit zijn woordenschat heeft verbannen. De keizer kan op dit stuk een duidelijk onderscheid zien. De VHP-voorzitter heeft naast de zeer concrete corruptiemaatregelen ook de instelling van een ombudsinstituut beloofd. Dit instituut is bedoeld om als onafhankelijke klacht- en onderzoeksinstantie te dienen voor het niet adequaat functioneren van overheidsdiensten. Naarmate de verkiezingen naderen, zien we dat er meer concrete zaken komen. Echter stellen wij dat beloven één ding is en uitvoeren een andere. In de NF-periode is getoond dat men drogredenen heeft gebruikt om anticorruptiemaatregelen te torpederen. Dezelfde mensen zien we weer op de DNA-lijst. De nadenkende kiezer heeft geen gemakkelijke klus.
  1. dna 10
  2. wet 9
  3. voorzitter 8
  4. vhp 6
  5. corruptie 6