1. vorige
 2. volgende

Een logge combinatie!

De mammoetcombinatie die op komst is om de huidige machtsstaat tegen te houden, lijkt één te zijn met een groot 'waterhoofd'.

De partijen, die eens deel hebben genomen in Frontverband, zijn allen bekaaid ervan afgekomen door deel te nemen in andere combinaties, vooral met de NDP .KTPI en PL-VA. De partijen die in zee gaan met Desi Bouterse, de NDP, moeten zich meerdere keren beraden. Er zijn legio voorbeelden te noemen. Denk aan de tientallen ontheven ministers en partijen, die de laan zijn uitgestuurd na de coup in 1980. Voortszijn bekende leiders die geparticipeerd hebben met Bouterse van het toneel verdreven, z.a. Atta Mungra, ministerie van Financiën, Jeevan Sital, ministerie van Ontwikkelingssamenwerking, Harry Kisoensing, ministerie van Volksgezondheid, Alendy Caprino, ministerie van Volksgezondheid en recentelijk Paul Somohardjo met drie ministeries, n.l. Binnenlandse Zaken, LVV en Handel en Industrie.

Nu zegt de PL-leider, dat hij niet weet waarom hij de laan is uitgestuurd. Als Salam zich goed kan herinneren, dan heeft hij vaker de chantagepolitiek gevoerd. Citaat 11 maart 2014: Zes zetels zijn genoeg om het parlement lam te leggen en of op slot te doen! De constante bedreigingen en tegenwerkingen over het ministerie van Onderwijs en van Sociale Zaken, zelfs het aftreden van minister Amafo werd geëist.

Willy Soemita is nu tot inkeer gekomen en gelooft niet dat hij zitting heeft in de huidige coalitie, citaat 26 mei 2014. Indien de KTPI al ongeveer twee jaren niet participeert of uitgenodigd wordt om deel te nemen aan de coalitie-top, dan rest dezerzijds te concluderen dat Willy de nodige durf, moed en guts moet opbrengen om nu uit de regeringscoalitie te stappen en niet te blijven zeuren dat hij gedesavoueerd is!

De zogenaamde waterhoofd combinatie in wording moet rekening houden met de positie en sterktevan de kleine, de todo prasoro partijen. Indien straks sprake zal zijn van een samenwerking op DNA-niveau, dan moeten zij zich waar maken om door voorkeurstemmen een zetel binnen te halen.

De sheriff Chan moet zich nu profileren en duidelijk gaan voor het presidentschap, net als onze Bravo en de Wakaman Desi! Somo weet het al en zingt een toontje lager en hij doet afstand van deze positie. Gaat hij dan voor de vicepresidentschap?

De PL geeft NS, Nieuw Suriname tot nu toe hetbeste aanbod, citaat 28 mei 2014, namelijk de eerste plaats in Nickerie ende 2e plaats in Paramaribo. Wat blijft straks over voor de rest van de deelnemende partijen of is Salam nu albegonnen zijn macht te demonstreren of te chanteren met zes zetels als de tweede partij binnen de Oppositie, beter gezegd binnen de combinaties die de intentieverklaring hebben getekend op 29 mei 2014.

De politieke strijd die al begonnen is, moet na de verkiezing in mei 2015 eindigen en men moetdaarna in algemeen en in landsbelang werken en niet slechts voor eigen en partijbelang!

Roy Harpal
Saturday31 May

  Friday30 May

   Thursday29 May

 1. partijen 5
 2. ministerie 5
 3. mei 4
 4. deel 3
 5. citaat 3