1. vorige
  2. volgende

Problemen Esther Stichting spelen nog steeds

Facilitaire en personeelszaken zijn twee knelpunten die nog steeds spelen bij de Esther Stichting. Er is nog geen directeur en er heerst een personeelstekort. Minister Alice Amafo van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) zei vandaag bij een werkbezoek aan de stichting, dat het ministerie zich heeft gecommitteerd om samen met de bond deze problemen op te lossen. Volgens de minister zal er een inhaalslag worden gemaakt. “Het is een lang traject, maar wij gaan ervoor.

Het proces voor het aantrekken van een nieuwe directeur was al ingezet, maar moest worden onderbroken. De minister zegt dat de procedure weer is opgestart. “De bal ligt nu bij het stichtingsbestuur en ik ben wachtende, zodat wij de voordracht feilloos de raad van ministers kunnen laten passeren. Er is een pad uitgestippeld om Esther Stichting weer op de rails te krijgen. Er is een tussentijds evaluatierapport uitgebracht waarvan enkele zaken reeds in uitvoering zijn.”

Ook de positie van enkele medewerkers moet nog geregeld worden. Het tekort aan personeel is weer aan de orde gekomen tijdens het werkbezoek van Amafo. Murvin Leeflang, voorzitter van de personeelsbond zegt dat de huishoudelijke diensten uitbesteed zullen worden. Volgens Leeflang zijn er consequenties op beleids- en personeelsniveau door het ontbreken van een directeur. Zo kunnen aanpassingen van salarissen en benoemingen in functies niet worden afgehandeld. Hij pleit de minister vrij. “Het heeft niet aan de minister gelegen”, zegt hij.

Amafo zegt te begrijpen dat het personeel het niet gemakkelijk heeft. Zij sprak waardering uit voor de liefde en toewijding, waarmee de werknemers zich inzetten voor de bewoners. Volgens Mildred Milano, voorzitter van het stichtingsbestuur, gaat het om een bijzondere groep die speciale aandacht nodig heeft.
  1. minister 5
  2. zegt 4
  3. stichting 3
  4. directeur 3
  5. amafo 3