Rechter beslist: ontslag Mansaram nietig

Rechter Dinesh Sewratan heeft het ontslag van Sharmila Kalidien-Mansaram uit staatsdienst nietig verklaard. Mansaram is op 29 november 2010 ontslagen. De reden voor het ontslag was ‘onmogelijkheid van samenwerken aan de ambtenaar te wijten.’
In het vonnis staat dat het Hof overweegt dat Mansaram “blijkens de ontslagresolutie op een andere grond is ontslagen,... op een grond waartegen zij zich niet heeft kunnen verweren.”


Mansaram is bij resolutie van 3 augustus 2010 no. 13.546/2010 met ingang van 16 juni 2010 benoemd tot onderdirecteur Algemeen Beheer op het ministerie van Justitie en Politie. Bij resolutie van 29 november 2010 bureau no 7033/10 en no. 18.568/10 is haar ontslag verleend waarbij als ontslaggrond is genoemd ‘onmogelijkheid van samenwerken aan de ambtenaar te wijten'. Deze beschikking is bij exploot van 3 december 2010 aan Mansaram betekend. Mansaram is daarop naar de groene tafel gegaan voor haar gelijk dat haar ontslag was gebaseerd op willekeur, machtsmisbruik en onbehoorlijk bestuur van de regering.

Het hof vindt dat het besluit in strijd is met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, met name het beginsel van zuiverheid van oogmerk en heeft op grond daarvan het besluit nietig verklaard. Het vonnis is vorige maand uitgesproken, maar Mansaram heeft het vonnis nu in handen.

Mansaram is ontslag aangezegd op basis van twee radio-interviews op 25 oktober 2010 op radio ABC en op radio 10. Het hof oordeelt dat de opmerkingen en antwoorden op vragen van de journalist in beide interviews vrij neutraal zijn en in de context moeten worden geplaatst van de lange politieke strijd tussen Mansaram als politica en de leider van de genoemde politieke partij (NDP...red.). Het hof vindt verder dat er geen uitspraken zijn gedaan die zouden moeten leiden tot ontslag op grond van onmogelijkheid van samenwerking. Het beroep van Mansaram op haar recht op vrije meningsuiting vindt het hof gegrond.

In een eerste reactie laat Mansaram weten dat zij achter haar gelijk gaat, dat houdt in salaris over de afgelopen jaren en herstel in rechtspositie.

  1. mansaram 11
  2. ontslag 6
  3. hof 5
  4. grond 4
  5. onmogelijkheid 3