1. vorige
  2. volgende

Lackin en Antonius blikken terug op 35 jaar relatie met Cuba

Minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken blikt terug op 35 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Suriname en Cuba. De relatie heeft verschillende hoogtepunten gekend, maar volgens de bewindsman ook momenten waarbij de bilaterale betrekking vanwege onder andere externe beïnvloeding, onder druk heeft gestaan. Er is een goede samenwerking tussen beide landen in bilateraal en regionaal verband, alsook op internationale fora.

De bewindsman wijst er op dat Cuba, ondanks de enorme druk door de meer dan 50 jaar oude blokkade van de Verenigde Staten, een bijdrage levert bij de ontwikkeling in diverse landen. In Suriname levert Cuba onder meer een bijdrage aan de duurzame ontwikkeling van twee fundamentele peilers in de samenleving, namelijk volksontwikkeling en onderwijs.

In een vraaggesprek met Radio Havana en het dagblad Juventud Rebelde in Cuba, heeft ook Surinames ambassadeur, Ike Antonius, gememoreerd dat niettegenstaande eventuele crisismomenten in de relatie, Cuba permanent en als trouwe partner heeft bijgedragen in het ontwikkelingsproces van ons land.
Hij onderstreepte in het bijzonder de vorming van kader op verschillende gebieden, waarbij met voorbeelden werd aangegeven dat diverse te Cuba afgestudeerde Surinamers, grote verantwoordelijkheden dragen of hebben gedragen binnen het overheidsapparaat en andere instituten.
De ambassadeur noemde als voorbeeld de huidige minister van LVV, de voormalige Minister van Volksgezondheid en de governor van de Centrale Bank.
Volgens Antonius zal de Surinaamse ambassade in Havana later dit jaar deze dag op een gepaste wijze herdenken middels een speciale activiteit die in dit kader georganiseerd zal worden met de Cubaanse autoriteiten en het 'Corps Diplomatique', meldt Buitenlandse Zaken.

Lackin heeft een schrijven gericht aan zijn collega van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodriguez Parilla, waarbij hij namens de regering en het volk de erkentelijkheid en waardering heeft overgebracht voor de samenwerking.
  1. cuba 6
  2. minister 3
  3. buitenlandse 3
  4. zaken 3
  5. jaar 3